28846. lajstromszámú szabadalom • Tagokból álló kazán

Meifjeleiit Ií)03. vi deczember lió 3-án. MAGY szabadalmi KIR. hivatal SZABADALMI LEIRAS 28846. szám. V/e/a. OSZTÁLY. Tagokból álló kazán. polchau gusztáv mérnök hannoverben. Pótszabadalom a 24776. sz. szabadalomhoz. Bejelentésének napja 1903 február hó 22-ike. Jelen pótszabadalom tárgyát a 24776. számú szabadalommal védett, tagokból álló kazánnál oly huzamvezetés létesítése ké­pezi, mely az alulról hidegen belépő vízzel, fölülről lefelé teljesen ellenkező irányban halad. Ezen czélból az (e) gyűjtőcsatornák, melyekbe a (d) részcsatornák torkolnak, a törzsszabadalomban ábrázolt huzamvezetés­hez viszonyítva, magasabban vannak elren­dezve és pedig annyival, hogy a fölülről kezelendő (b) töltőakna alsó részével egyenlő magasan feküdjenek. A mellékelt rajz 1. ábrája ilyen huzamvezetést tüntet föl, egy középső tag felé és hátulról nézve, míg a 2. ábra az 1. ábra A—B vonala szerint vett metszet. A kazán részei az (a) középső tagok, (q) szélső tagok, (b) töltőakna, (c) tüzelőtér, (d) részcsatornák, (e) gyűjtőcsatornák, (f) hátsó függélyes csatornák, (g) előre menő vízszintes csatornák, (h) hátsó függélyes csatornák, a (k) kéménycsőbe vezető (i) vízszintes csatornák, (m) töltőajtók, (n) alsó összekötő szemek, (s) fölső összekötő sze­mek, (o) tüzelőajtó, (p) hamuajtó. A huzamvezetés a következő: A fűtőgázok a két-két tag között jobb­ról és balról helyet foglaló (d) részcsator­nákon keresztül az (e) gyűjtőcsatornákba vonulnak, melyek a fölülről kezelendő töltő­akna alsó részének magasságában vannak elrendezve, az (e) csatornákban pedig elő­ször hátrafelé, azután a függélyes (f) csa­tornákban lefelé, a vízszintes (g) csator­nákban előre, a függélyes (h) csatornákon keresztül a (k) kéménycsőbe áramolnak. SZABADALMI IGÉNY. A 24776. sz. szabadalommal védett tagok­ból álló kazánnak egy kiviteli alakja, jellemezve az által, hogy az (e) gyűjtő­csatornák, melyekbe a (d) részcsator­nák torkolnak, a fölülről kezelendő töltő­akna alsó részével egyenlő magasság­ban vannak elrendezve s az utánuk kö­vetkező csatornák lépcsőszerűen mélyeb­ben feküsznek. (1 rajzlap melléklettel.) DALLAS qÉ9ZvéNYTÁR8A8ÁO NYOMDÁJA BUDAPESTEN.

Next

/
Thumbnails
Contents