28733. lajstromszámú szabadalom • Nyomtatvány gyanánt szállítható lap látképalbummal

Megjelent 11)03. évi november hó 153()-án. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 28733. szám. XIII/d. OSZTÁLY. Nyomtatvány gyanánt szállítható lap látképalbummal. SCHLAF LIPÓT KERESKEDŐ PASINGBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 junius hó 2-ika. Jelen találmány tárgya egy karton-, fa-, fém-, czukorka stb.-ből vagy több ily anyag kombinácziójából álló lap, mely látkép­album befogadására alkalmas kivágással van ellátva olyképen, hogy miután a lap egyik oldalára czímzésre szolgáló kartonlap van ragasztva, nyomtatvány gyanánt szállítható. Mellékelt rajzon ezen lap egy foganatosí­tási alakja van ábrázolva, melyen 1. ábra fölülnézet, 2. ábra hosszmetszet. Az (A) lap, mely tetszőleges nagyságú és vastagságú karton-, fa-, szövöttárú-, fém-, czukorka-, sütemény- vagy hasonlóból áll­hat, egy helyen (a) kivágással (2. ábra) vagy oldalt nyílással bír. A (d) látkép-albumot, mely kötött vagy kötetlen, sőt füzetlen is lehet, csakis fedővel ellátva, lapjával bele­fektetjük ezen kivágásba és tetszőleges módon, pl. egy (b) retesz (1. ábra) segé­lyével a lapon megerősítjük. Ha az album a kivágásban el van helyezve, akkor a többi oldalon be van keretezve, ha ellenben oldal­nyílásba csúsztatjuk, akkor csak két vagy három oldalon vau a lap által körülvéve. A kivágás, illetve nyílás tetszőleges alakú, pl. kerek is lehet. Ha már most ezen lap egyik oldalára czímzésre alkalmas (c) kartont ragasztunk, úgy a most már kerettel ellátott vagy keret által határolt album mint nyomtatvány szál­lítható. SZABADALMI IGÉNY. Tetszőleges anyagból való lap, mely a benne megerősített vagy megerősítés nélkül is elhelyezett látkép-album számára kivá­gással és egyik oldalán czímzésre alkalmas kartonlappal bír, azon czélból, hogy mint nyomtatvány nyitva szállítható legyen. (1 rajzlap melléklettel.) PAUA8 RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN.

Next

/
Thumbnails
Contents