28715. lajstromszámú szabadalom • Ruha nagy feszültségű áramok ellen való védekezéshez

Sle&jelent 1903. évi november hó 9-án. MAGY. $ KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 28715. szám. XVII/b. OSZTÁLY­Ruha nagy feszültségű áramok ellen való védekezéshez. SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT CZÉG BERLINBEN. II. Pótszabadalom a 26797. sz. törzsszabadalomhoz. Bejelentésének napja 1903 május hó 19-ike. Elsőbbsége 1902 augusztus hó 30-tól kezdődik. A '26,797. számú törzszabadalomban vé­delt és az emberi testnek nagy feszültségű áramok hatása ellen való megóvására szol­gáló ruha a kitűzött czélnak csakis akkor felelhet meg, mikor a fémszövetet megfele­lően választjuk meg. Első sorban természetesen az szükséges, hogy ez a szövet kellő mértékben hajlékony és simulékony legyen, hogy a ruhát viselő munkás szabad mozgását a ruha lehetőleg kevéssé akadályozza. Ugyanebből az okból a ruha súlyának sem szabad bizonyos határt túllépnie, ennek daczára pedig oly szilárd­nak kell a szövetnek lennie, hogy a munka közben föllépő igénybevételeknek ellenáll­hasson. A föntebb jelzett föltételek azonban részben ellentmondanak egymásnak és csak azáltal hozhatók egymással összhangba, hogy a fémszövet anyagát nagyon gondosan választjuk meg. Kitűnt többek között, hogy főleg a drót­vastagságot kell a szövet sűrűségével a kellő viszonyba hozni. A drót vastagság- és a sűrűség-viszonya legegyszerűebben akként határozható meg, hogy a két szám szorza­tának egy bizonyos számnál nagyobbnak lennie nem szabad. Ha a sűrűséget a szo­kásos módon a 26 mm.-re (1 rajnai hüve­lyekre) eső szemek számával és a drót vas­tagságát milliméterekben fejezzük ki, a szorzatnak a kísérleti adatok szerint 8-nál nagyobbnak lennie nem szabad. SZABADALMI IGÉNY. Ruha a 26,797. számú törzsszabadalom sze­rint nagy feszültségű áramok ellen való védekezéshez, azáltal jellemezve, hogy a drótvastagság és szövetsűrűség szor­zata 8-nál nem nagyobb, ha a drótvas­tagságot milliméterekben, a sűrűséget pedig a 26 mm.-re eső szemek számával fejezzük ki, oly czélból, hogy a szövet kellő szilárdság és könnyűség mellett elég hajlékony és simulékony legyen. FA1XA8 QÉ&ZVÉNYTÁR6A8ÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents