28637. lajstromszámú szabadalom • Betörés ellen biztosító berendezés

- Megjelent 1903. évi október hó 30-án. MAGY. g» K1R SZABADALMI J|gÍM HIVATAL SZABADALMI LÉTRÁS 286B7. szám. VIII/cl. OSZTÁLY. Betörés ellen biztosító berendezés. AGBABA ILLÉSNÉ, SZÜL AXMANN ADÉL MAGÁNZÓ ESZÉKEN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 április lió 21-ike. A találmány tárgya egy betörés ellen biz­tosító berendezés, mely lényegében véve abból áll, hogy a betörés ellen biztosítandó helyiség falaiban két egymástól szigetelt és egy riasztókészűlék áramkörébe bekap­csolt fémlemez van beágyazva, mely fém­lemezek minden a helyiségbe való beha­tolásra irányult kísérlet esetében egymás­sal vezető összeköttetésbe jutnak, tekintet nélkül arra, hogy az illető a helyiségbe való behatolást a fal megfúrásával vagya zár nyitásával kisérli-e meg. Természetes, hogy közönséges lakó- vagy üzlethelyisé­geknél a két bádog- vagy fémlemez csakis az erőszakos behatolásnak leginkább kitett helyeken, például az ajtóknál, kirakatok­nál, rácsoknál stb van alkalmazva, míg vasszekrényeknél, pánczélszobáknál stb. ez a két bádoglemez a helyiség falterületét födheti. A csatolt rajzokon a találmány tárgyát képező berendezés látható, nevezetesen az 1. ábra egy a találmány szerint szer­kesztett ajtónak a zár környezetébe eső része, a zár maga le van szerelve és csakis egy a találmány tárgyát képező berende­zéssel kapcsolatban előnyösen alkalmazható további biztosíték van megrajzolva, a 2. ábra az ajtó ugyanezen részének elöl­nézete, melyen az ajtózár egy a zár nyitá­sánál a két egymástól szigetelt fémlemez között elektromos kapcsolatot létesítő szer­kezettel van fölszerelve, a 3. ábra metszet a zár hosszú paizsának középvonalán átmenő sík szerint, a zár is­mert részei a rajzon ábrázolva nincsenek, a 4. ábra a két egymástól szigetelt fémle­mez fölerősítési módjának egy kiviteli alak­ját mutatja be, mely ábrán az egyes réte­geket oly módon ábrázoltuk, mintha ezek különböző nagyságúak volnának, de ez csak azért történt, hogy az egész berendezést egy ábrán ábrázolhassuk, végül az 5. és 6. ábra egy a találmány szerint szerkesztett tűz- és betörésmentes szek­rény falának részletrajza. A találmány szerint a betörés ellen biz­tosítandó falfölületet — például az 1. áb­rán látható (a) ajtót — egy (b) bádogle­mezzel födjük le, melyet — minthogy az ajtó fából készül — közvetlenül az ajtóra szögezhetünk. Eme (b) bádoglemezt a (c) szigetelő réteg födi, a szigetelő réteg pe­dig újabb (d) bádoglemezzel van födve, mely az ajtófölület külső felületét képez­heti, de esetleg további burkoló rétegek­kel lehet födve. Lehetne azonban a két egymástól szigetelt lemezt egyszerűen a

Next

/
Thumbnails
Contents