28571. lajstromszámú szabadalom • Eljárás mindenféle plasztikus tárgyaknak papírból való előállítására, ragasztó anyaggal ellátott papírrétegeknek formába préselése segélyével

Megjelent 190ÍÍ. évi október hó 28-án. MAGY. j|gí KIR. SZABADALMI liga HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 28571. szám. XÍII/d. OSZTÁLY­Eljárás mindenféle plasztikus tárgyaknak papirból való előállítására, ragasztó­anyaggal ellátott papirrétegeknek formába préselése segélyével. I. ABERLE & C° CZÉG BERLINBEN MINT SCHIMANSKY HERMANN TECHNIKUS ZOPOTT-SCHMIERAUI LAKOS JOGUTÓDJA. Bejelentésének napja 1903 május hó 11-ike. Elsőbbsége 1902 április 28-tól kezdődik. Plasztikus vagy üres tárgyaknak papirból való előállításánál az eddig követett mód­szernél azen hátrány lép föl, hogy a kész tárgynak a kiformálás után vagy a formá­ban magában, vagy pedig a kipréselés után a formán kívül és préselő nyomás nélkül kell megszáríttatnia. E mellett azonban a minta alapjának pontos visszaadása hátrá­nyosan befolyásoltatik. Hogy e hátrányt elkerülhessük, a jelen találmány szerint az illető tárgyak szárí­tása a préseléssel egyidejűleg történik. A mellékelt rajzlapon (b) az alátét, mely­hez a kiemelkedő (a) minta hozzá van erő­sítve. mely a ragasztóanyaggal ellátott (c) papirívekkel a szükséges vastagságban és ismeretes módon beboríttatik (1. ábra), vagy pedig a mélyeszteti minták velük kitöltet­nek. Erre az egész papirréteget valamely enyvet lekötő oldattal, pl. chromtimsóval, kettős-chromsavas-kálival vagy hasonlóval átitatjuk. Vastagabb papirrétegeknél ajánlatos min­den egyes papirréteg után ily beeresztést eszközölni. Miután az enyvet lekötő oldat a papir­réteget jól átitatta, a papirral borított mo- : delit megfelelően alakított, szekrényszerű (e kerettel vesszük körül (2. ábra), mely utóbbit azután valamely laza, a vízgőzöket átbocsátó (d) porózus anyaggal, mint homok­kal, korpával vagy fűrészporral töltjük ki. Legalkalmasabb a fűrészpor. Ügyelni kell arra, hogy az említett anyaggal a papir­rétegeknek legkiemelkedőbb helyei is mint­egy 2—3 cm. vastagságban borítva legye­nek. A fűrészporra azntán egy vastag (f) szárító nemezt fektetünk és az egészet egy czélszerűen megtüzesített préselőkölyű be­hatásának vetjük alá. A préselő nyomás behatása alatt a fürész­por a medellnek megfelelően hozzásimul a papirrétegnek minden részéhez és így, az (e) keret által oldalirányból megtámasztva, egy a vízgőzöket átbocsátó préselőfödél ke­letkezik. A fűrészpor a papirrétegben lévő nedvességet mohón fölszívja és átadja a szárító nemeznek, úgy hogy a szárítási és préselési folyamat körülbelül 5 percznyi csekély időre korlátoztatik. A kipréselés után a tárgyak egészen szá­razak és a modellnek összes finomságait és pontos méreteit visszaadják. Az enyvet lekötő oldatnak a ragasztó-

Next

/
Thumbnails
Contents