28560. lajstromszámú szabadalom • Berendezés szekrényajtókon azoknak sarkukból való könnyű kiemelésére

Megjelent 1903. évi október lió 28-án. AÍAGY SZABADALMI IvíR HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 28560. szám. VlII/d OSZTÁLY­Berendezés szekrényajtókon azoknak sarkukból való könnyű kiemelésére. KOVAC JÓZSEF KERESKEDŐ VRBANJÁN (SZEREM VÁRMEGYE). A szabadalom bejelentésének napja 1903 márczius hó 19-ike. A jelen találmány tárgyát szekrényajtók olyan berendezése képezi, mely lehetővé teszi azoknak sarkukból való könnyű ki­emelését. E berendezés lényegében abból áll, hogy az ajtó forgó csapjainak egyike nem szilárdan, mint eddig, hanem egy ru­galmas emeltyűn van megerősítve, úgy hogy ezen emeltyű lenyomásával az ajtó testébe visszahúzható, mikor is az ajtó könnyű szerrel kiemelhető sarkaiból. A találmány tárgya a mellékelt rajzon van bemutatva, a hol is: 1. ábra az ajtókeret és az ajtó egy ré­szét nézetben, illetőleg függélyes metszet­ben ábrázolja; 2. ábra az 1. ábrának 2—2 vonal men­tén vett metszetét mutatja. A mint a rajzon látható, az ajtó alsó (1) csapja a szokott módon, szilárdan van a (2) szögletvasra erősítve és az ajtókeretre erősített (3) vaslemez furatába van forog­hatóan ágyazva. Ezzel szemben a fölső (4) csap úgy van az ajtóhoz erősítve, hogy egy (5) rúgó segélyével állandóan beszorítta­tik az ajtókeretre erősített megfelelő (3) vaslemez furatába, azonban az ajtó kinyi­tása után az (5) rúgó kinyúló (6) végének a (2) szögletvas (7) hasítékában kézzel esz­közölt lenyomásával visszahúzható, úgy hogy ekkor az ajtó könnyű szerrel kiemel­hető sarkaiból. Hogy azonban a (4) csap az (5) rúgó ki­nyúló (6) végének lenyomásakor a (2) szög­letvas furatában egyenesen vezettessék, az nem közvetlenül az (5) rúgóra van erősítve, hanem az (5) rúgó egy hasítékába illesz­tett, illetőleg az (5) rúgóra reáfekvő (8) lemezkére (2. ábra), mely az (5) rúgó le­nyomásakor relatív elmozdulást szenved­vén, a (4) csap egyenesben való mozgását lehetővé teszi. Természetes, hogy az (5) rúgó mozgásának lehetővé tételére az ajtó fájába megfelelő alakú (9) üreg van vésve, melyet a (2) szögletvas kívülről elföd. SZABADALMI IGÉNY. Berendezés szekrényajtókon azoknak sar­kukból való könnyű kiemelésére, az ál­tal jellemezve, hogy a szokásos forgási csapok egyike (4) az ajtó testébe visz­szahúzhatóan van elrendezve és rendes körülmények között egy az ajtó fájá­nak megfelelő (9) üregében elhelyezett (5) rúgó segélyével szoríttatok be az

Next

/
Thumbnails
Contents