28538. lajstromszámú szabadalom • Reverzáló és fordulatszám változtató áttétel

Megjelent 1903. évi október lió 1 7-én. MAGY. SZABADALMI IVATAL SZABADALMI LEI RAS 285B8. szám. V/e/1. OSZTÁLY. Reverzáló és fordulatszám-változtató áttétel SHEPPARD HERBERT KÁROLY MÉRNÖK PORTHCAWLBAN ÉS MILBURN FRIGYES MAGÁNZÓ CARDIFFBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 április hó 29-ike. A jelen találmány tárgyát reverzáló és fordulatszám-változtató áttétel képezi. A jelen találmány szerint a hajtó tengely végére egy fogaskerék van ékelve, mellyel egy a hajtó tengely körül forgatható karon vagy kereten ágyazott fogaskerék kapcso­lódik. Ez utóbbi egy szintén az említett ka­ron vagy kereten ágyazott harmadik fogas­kerékkel kapcsolódik, melynek tengelyére egy negyedik fogaskerék van ékelve, mely a hajtó tengely meghosszabbításában elren­dezett hajtandó tengely végére ékelt fogas­kerékkel kapcsolódik. Belátható, hogy ezen elrendezésnél, ha más szerkezet közre nem hat, a hajtandó tengely a hajtó tengely­hez képest ellenkező irányban fog forogni. Hogy az ezen áttétel segélyével forgatott hajtott tengely fordulatszámát módosíthas­suk, a találmány szerint még oly szerkezet van elrendezve, melynek segélyével az em­lített kart vagy keretet az egyik vagy má­sik irányban különböző sebességű forgásba hozhatjuk, úgy hogy a hajtott tengely nö­velt vagy csökkentett fordulatszámmal az egyik vagy másik irányban forgattatik. A mellékelt rajzokban a jelen találmány tárgya néhány foganatosítási alakban van föltüntetve. Az 1. ábra az áttételnek részben metszetét, részben nézetét láttatja. A 2. ábra részben metszet, részben fölül­nézet. A 3. ábra végnézet. A 4. ábra az említett keret, ill. kerékszek­rény belsejét láttatja. Az 5. ábra az áttétel más foganatosítási alak­jának fölülnézetét láttatja. A 6. ábra az áttétel egy módosításának vég­nézetét láttatja, A 7. ábra egy további módosításnak rész­ben metszetét, részben nézetét tünteti föl. Az 1—4. ábrákban föltüntetett foganato­sítási alaknál (a) a hajtó tengelyt jelöli, mely az (a2) állványokban kiképezett (al) csapágyakban forog; (b) a hajtott tengelyt jelöli, mely a (b2) állványban kiképezett (bl) csapágyban forog. Az (a) hajtó tengely végére a (c) fogaskerék van ékelve, mely a (el) fogaskerékkel kapcsolódik; ez utóbbi a (dl) agyrészével az (a) hajtó tengely és a (b) hajtott tengely körül forgatható (d) szekrényben megerősített (cO) csapon (4. ábra) forgathatóan vau ágyazva. A (cl) fo­gaskerék a (c2) fogaskerékkel kapcsolódik, mely a (d) szekrényben forgathatóan ágya­zott (c3) tengelyre van ékelve, melyre ezen-

Next

/
Thumbnails
Contents