28471. lajstromszámú szabadalom • Biztonsági berendezés fölvonógépekhez

Megjelent 1903. évi október hó 15-éu. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 28471. szám. V/f. OSZTÁLY. Biztonsági berendezés fölvonó gépekhez. SIEMENS ÉS HALSKE BÉSZVÉNYTÁBSASÁG CZÉG BEBLINBEN, BÉCSBEN ÉS BUDAPESTEN. Pótszabadalom a 26795. sz. törzsszabadalomhoz. Bejelentésének napja 1902 augusztus hó 8-ika. A 26795. számú törzsszabadalomban föl­vonó gépeknál alkalmazott oly biztonsági berendezés van ismertetve, malyet az jel­lemez, hogy a fölvonó gép tengelye által mozgatott exczenter a vezéremelőt kevés­sel az előtt, mielőtt a gép a fölvonást be­fejezi, oly helyzetbe viszi, mely a megen­gedett legnagyobb sebességnek felel meg, de nem gátolja meg azt, hogy a gépész a vezéremelőt a kikapcsoló vagy átkapcsoló helyzetbe vigye tovább. Ily módon elérjük, hogy a gépész a munkafolyamat vége felé csakis azokat a műveleteket végezheti, melyek az üzem biztonságával megegyez­tethetők. Különösen előnyösnek bizonyult, ha a 26795. számú törzsszabadalomban leírt ex­czenterszerkezetet a jelzett szabadalomban már említett módon akként képezzük ki, hogy a vezéremelőt az exczenterszerkezet a munkafolyamat teljes befejezésénél ön­működően, a nélkül, hogy a gépésznek hozzá kellene járulnia, a zérus állásba ál­lítja vissza. Ily módon az üzemet a gépész ténykedéseitől függetlenítjük, de mégis módot nyújtunk arra, hogy a gépész bár­mely pillanatban oly állásba állíthassa a vezéremelőt, mely az üzem biztonságával megegyeztethető. Igen természetes, hogy a biztonsági fék­nek ennél az elrendezésnél is önműködően és kevéssel ama pillanat előtt, vagy köz­vetlenül ama pillanatban kell működésbe jönnie, mely pillanatban a vezéremelő a zérus állásba jut. A biztonsági fék üzembe hozatalát rendesen a mélység­mutató indítja meg. Az adott esetben a biztonsági fék üzembe hozatalára legelő­nyösebben az exczenter gyanánt kiképezett (a törzsszabadalomban (ij betűvel jelzett) csavarház szolgál. Ez annál közelebb fek­szik, mert a leírt berendezésnél maga a csavarorsón elmozduló csavarház szolgál mélységjelző gyanánt. SZABADALMI IGÉNY. Biztonsági berendezés fölvonó gépekhez a 26795. számú törzsszabadalom szerint, jellemezve az exczenter oly kiképezése által, hogy ElZ (h fölvonó gép munkájá­nak teljes befejezténél a vezéremelőt teljesen a zérus állásba állítja vissza. PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG POOMOÁJ* BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents