28420. lajstromszámú szabadalom • Ülés járművek számára

Megjelent 1903. évi október lió • -áu. MAGY. g|j KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 28420. szám. XX/c. OSZTÁLY. Ülés járművek számára. SENRICH ANTAL FERENCZ KOVÁCSMESTER GOTTENHEIMBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 április hó 7-ike. Jelen találmány tárgyát bárminő jármű­vön, például kerékpáron elrendezhető ülés képezi. A találmány tárgyát a mellékelt rajzok kerékpáron elrendezve tüntetik föl, és pe­dig az 1. ábra az ülés használati módját, a 2. ábra a berendezés hosszmetszetét, a 3. ábra pedig az ülés távlati képét mu­tatja. A mellső (c) kerékvillát tartó (b) kor­mányrúd vezetésére a járműváz (a) csöve szolgál, melynek fölső és alsó végére két erős (d) és (e) rúd van keresztben erősítve, melyek mindkét oldal felé kiterjednek s végeik mindkét oldalon (f) és (g) sínekkel állnak kapcsolatban. Az (f) sinek a fölső (d) rúd végeivel, a (g) sinek pedig az alsó (e) rúd végeivel vannak összekapcsolva. Az (f g) sínrendszerek a (g) síneknek egy-egy (h) pontjában találkoznak s a két (h) pon­tot egy (i) pálcza köti egymással össze, minek következtében mindkét oldalon egy hordképes, rácsszerű háromszögrendszer ke­letkezik, mely a merevítő (k) keresztru­dakkal együtt egy szilárd állvány alapvá­zát képezi. Az előre és lefelé meghosszab­bított (g) oldalsinekhez egy fölcsappant­ható (1) lábtámasz van a szokott módon csuklósan erősítve, melynek (m n)kereszt­pálczái a lábtámasz túlságos lebillenését megakadályozzák. A háttámaszt az első ke­reket tartó váz alsó részén, a (g) sinek mellett kétoldalt csuklósan megerősített (o) karok képezik, melyek az első kerék fékszerkezete számára elegendő helyet hagynak szabadon és emelkednek a kor­mány fölé. Az (f) sinek fölső végéhez rö­vid (p) sinek csatlakoznak, melyek a szá­mos (q) keresztpálczával ellátott háttá­masznak szilárd állást kölcsönöznek. Az ülés vasvázára egy feszesre húzott bőr vagy vitorlavászon-takaró, vagy pedig egy teljes párnázat csatolható. Az ülést nem­csak vaspálczákból, hanem alkalmas csö­vekből stb. is össze lehet állítani. SZABADALMI IGÉNY. Ülés járművek számára, különösen kerék­párok számára, jellemezve a kormány­rúd vezetésére szolgáló (a) cső fölső és alsó részére keresztben erősített (d) és (e) rudak által, melyeknek végeihez egy­egy közös (h) pontban összefutó s a (d e) rudak végeivel együtt szilárd három­szöget képező (f g) sinek vannak erő-

Next

/
Thumbnails
Contents