28349. lajstromszámú szabadalom • Védőberendezés hajók részére az összeütközés hatásának csökkentésére

— 2 -Itt a kilincs helyett egy belül fogazott (19) szektor van alkalmazva, mely a (20) rúgóra van erősítve. A (20) rúgó a (19) szektort állandóan a (10) kerékhez szo­rítja, úgy hogy ez ennek forgását meggá­tolja. Ha a (19) szektort a rúgóhatás elle­nében a (21) fogantyúval elforgatjuk, ak­kor a (10) kerék forgatható. Ha egy ily védőberendezéssel fölszerelt hajó egy másik hajó oldalának nekimegy, akkor az ütközés hatása egyrészt az (5) ru­gók által gyöngíttetik, másrészt azonban, mivel most a hajó, nem orrával, hanem a (6) ütköző lemezzel ütközik a másik ha­jóba, a romboló hatás is sokkal kisebb lesz. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Védőberendezés hajók részére az össze­ütközés hatásának csökkentésére, az ál­tal jellemezve, hogy a hajó orra előtt megfelelő számú és kellő erős rugókkal ellátott ütköző szerkezet van elrendezve, mely a hajó födélzetéről emelhető és sülyeszthető. 2. Az 1. alatt igényelt berendezésnek egy foganatosítási alakja, az által jelle­mezve, hogy a (4 6) lemezek közé fog­lalt (5) ütközőrugók (2 3) kengyelek se­gélyével égy a hajó előrészéhez simuló (1) lemezhez vannak erősítve, mely fo­gasrudak és fogaskerekek segélyével a hajó födélzetéről emelhető és sülyeszt-i hető. (1 rajzlap melléklettel.) h£pzv£mytáksasAg nyomdája budapbsten

Next

/
Thumbnails
Contents