28340. lajstromszámú szabadalom • Hajtómű kompresszorokhoz

Megjelent 1903. évi szeptember hó 34-én. MAGY. g|| KIR SZABADALMI lÉggT HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 28840. szám. XXI/c. OSZTÁLY. Hajtómű kompresszorokhoz. BLAND HENRIK MÉRNÖK WAVERLEYBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 október hó 2^-ika. A találmány tárgyát rugalmas gázok, gő­zök és folyadékok megsűrítésáre szolgáló kompresszorok hajtóműve képezi, mely a hajtógép erőkifejtése és a kompresszor munkaszükséglete között a kompressziólö­ket minden fázisában a megfelelő össze­függést létesíti, a löket végén pedig, mi­kor a kompresszor munkaszükséglete igen nagy, a löketsebesség nagymérvű csök­kentésével a hajtógép túlterhelését meg­gátolja. A találmány tárgyát képező szerkezet kü­lönösen nagy nyomások esetében előnyös, ellenben nem oly nagy a hatásfoka ak­kor, mikor a létesített nyomás 7 atm.-nál kisebb. A találmány tárgyát képező szerkezet kö­nyökemelők alkalmazásán és ezek lehető kedvező kihasználásán alapszik, a mennyi­ben a gép ellenállását a löket legnagyobb része alatt a könyökemelők győzik le, azonban a löket végén a könyökemelők ha­tását még egy himba és külön emelőszer­kezet is támogatja. Kompresszoroknál a könyökemelők al­kalmazása magában véve újnak nem tekint­hető, de az eddig ismert könyökemelős hajtóműveknél a könyökemelők megnyúlása i csak a löket vége felé történt. Minthogy ! azonban a sűrített folyadék elvezetését már a löket befejezte előtt kezdjük meg, a megnyújtott könyökemelők fokozott ha­tása nem érvényesülhet a kellő módon. A találmány szerint a könyökemelőketa szokásos elrendezésektől eltérően kapcsol­juk egymással, miáltal egészen új eredmé­nyeket érünk el. Ugyanis a könyökemelők még mielőtt a löket utolsó tizedrésze be­fejeződött volna, teljesen megnyúlnak, en­nek megfelelően a hatásuk nemcsak eme szakaszon, hanem a löket minden más pontjában is megfelelően fokozódik. A dif­ferencziál - mozgás, mely ekkor létesül, annyiban előnyös, hogy a dugattyú előre mozgását igen csekély sebességgel végezi be, hátrafelé mozgását pedig ugyancsak csekély sebességgel kezdi meg, tehát a sze­lepek nyitására és zárására elég idő áll rendelkezésre. A találmány szerint két könyökemelő-cso­port lel alkalmazást, melyek csuklópont­jait egy vagy több kapcsolórúd köti össze egymással, úgy hogy a két emelőcsoport egymástól állandóan azonos távolságban van, ezenkívül pedig a mozgásuk is füg­gésbe kerül, úgy hogy az egyik emelőcso­port mozgásában a másiknak is részt kell vennie. Az említett kapcsolórudak hossza

Next

/
Thumbnails
Contents