28286. lajstromszámú szabadalom • Berendezés a futótengelyt központosan, elmozdulást megengedő módon körülvevő és a futókerekeken rugalmasan alátámasztott mótorok ágyazására

Megjelent lí>()3. évi szeptember '<« 32-én. MAGY. ggí| KIR SZABADALMI j||g|[ HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 2828B. szám. XX/a/y. OSZTÁLY. Berendezés a futótengelyt központosán, elmozdulást megengedő' módon körülvevő és a futókerekeken rugalmasan alátámasztott mótorok ágyazására. SIEMENS ÉS HALSKE RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CZÉG BEBLINBEN, BÉCSBEN ÉS BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 márczius hó 9-ike. A találmány tárgya oly mótorok ágya- , zására szolgáló berendezés, melyek a futó- 'f tengelyt központosán, bizonyos elmozdulást I megengedő módon veszik körül és rugal­masan vannak a futókerekekre ágyazva. A találmány lényege az, hogy a rugalmas ágyazásra egy a futókerék koszorújának belső kerületére húzott, rugalmas anyagból készült vagy hasonló abroncs szolgál. A csatolt rajzon a találmány egy kiviteli alakja látható. (a) az elektromotornak a futótengelyt körül­vevő üreges tengelye, melyre az ismert módon a (b) fegyverzet van fölékelve. Az (a) tengelyre van ezenkívül a mótor (c) tokja is fölhúzva, melynek forgását az ismert módon gátoljuk meg. Végül az (a) tengelyen még a (d) korong is föl van ékelve, mely az (e) gummiabroncs közvetítésével fekszik a (g) futókerék (f) koszorújára. Az (e) abroncsot természetesen nem kell tömör abroncs gyanánt kiképezni, lehet azt üreges, pld. légpárnás abroncs gyanánt is kiképezni, melyet az ismert módon lehet fölszivattyúzni. Az abroncs nem csak a rugalmas alá­támasztásra és központosításra, hanem a forgató nyomaték átvitelére is használható, mert az átvitt erő az abroncs egész kerüle­tére oszlik el és így a fölületegységre eső erő igen csekély. Természetes, hogy a mótor súlyának csak egy részét is lehet a leírt módon a kerékre átvinni, mely esetben annak többi részét ismert módon a kocsi más alkotó részére visszük át. SZABADALMI IGÉNY. Berendezés a futótengelyt központosán, el­mozdulást megengedő módon körűivevő és a futókerekeken rugalmasan meg­támasztott mótorok ágyazására, azáltal jellemezve, hogy a rugalmas alátámasz­tást a futókerék belső koszorújára fek­tetett, rugalmas anyagból készült vagy hasonló abroncs képezi. (1 rajzlap melléklettel.) PALLAfl néazvéNY rAftSASjlo NYOMDÁJA BUOAPMTBfi

Next

/
Thumbnails
Contents