28243. lajstromszámú szabadalom • Oldalról kezelhető kapcsolás vasúti járművek számára

Megjelent 1903. évi szeptember Iió 15-én. MAGY. g|| KIR SZABADALMI |||g|[ HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 28243. szám. V/b. OSZTÁLY. Oldalról kezelhető kapcsolás vasúti járművek számára PERI .MUTTER MIKSA KLISÉGYÁROS WIENBEN ÉS DIAMANTIDI SÁNDOR GYÁROS FREILANDBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1803 február hó 24-ike. Jelen találmány tárgyát oldalról kezelhető : , kapcsolás képezi vasúti járművek számára, melyet a jelenleg használatos csavarkapcsc­lásból csupán néhány csekély költséget okozó alkatrész hozzáadása által állíthatunk elő, amely részeket a meglévő járművekre azonnal föl lehet szerelni, úgy hogy a meg­lévő kapcsolás az ezen találmány szerinti új kapcsolásra való átváltoztatása zavar nélkül és csak csekély költséggel eszközölhető. A mellékelt rajzban 1. ábra a kapcsolás oldalnézete, 2. ábra pedig annak fölülnézete. Ezen ábrák természetesen a kapcsolásnak csupán egy példaképem foganatosítási alakját tüntetik föl. A jármű mellgerendájának alsó részén a vízszintes (1) tengely van forgathatólag és hosszirányban eltolhatólag ágyazva, melyre két párhuzamos (2) kar van ékelve. Ezek a külső (8) kengyellel a (3) rudak segélyével csuklósan vannak összekötve. A (10) csuklók, melyek a (3) rudakat a (8) kengyellel kötik össze, a kengyelt a (9) csavarral összekötő (11) csap és a ken­gyel szabad vége között és a kengyel síkján kívül fekszenek, úgy hogy a kapcsolás meg­történte után egy kissé a kengyel fölött álljanak, amint ez az 1. ábrából látható. Az (1) tengelyre a végén horoggal ellátott (4) kar van ékelve, melynek horgába a bizto­sítóhorog kengyele van akasztva. A kap­csolóhorog alatt végül az (5) lemez van el­rendezve, mely a kapcsolóhorogtól egészen a mellgerendáig ér. A kocsi oldalain túlérő (1) tengely végeire a tengely hosszában eltolható (6) kéziemelők vannak alkalmazva, melyek, ha azok a tengely végei felé van­nak tolva, a tengellyel kapcsolódnak, külön­ben pedig azon lazán járnak és a kocsi oldala felé tolva a (7) horogba fektethetők, nehogy útban álljanak. Ezenkívül a kapcsolás csupán a haszná­latos csavarkapcsolás vagy ennek ösmert változatainak részeit tartalmazza. Ha a kocsi le van kapcsolva, a kapcsolás részei, mint eddig, szabadon lelógnak, amint ez a sematikus 3. ábrából látható. Ha két járművet össze akarunk kapcsolni, úgy az egyik kocsi egyik (6) emelőjét a (7) horogból kiemeljük, az (1) tengely vége felé húzzuk, úgy hogy az emelő a tengely­lyel kapcsolódik és a (6) emelőt lefelé, majd pedig a másik jármű felé fordítjuk, miáltal az (l) tengely (2) karjai és evvel együtt ezen jármű csavarkapcsa fölemeltetik és ki­nyújtatik addig, míg (ha a két jármű iitkö-

Next

/
Thumbnails
Contents