28189. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kondenzácziós termék előállítására fakátrányból és formaldehidból

Megjelent lí>03. évi szeptember hó 9-én. MAGY. gg| KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 28189. szám. IV/h/2. OSZTÁLY­Eljárás kondenzáczióstermék előállítására fakátrányból és formaldehydból. LINGNEB KÁROLY ÁGOST GYÁRTULAJDONOS DREZDÁBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 február hó 3-ika. A találmány tárgya eljárás, mely szerint fakátrányból majdnem teljesen szagtalan, a bőrt nem festő, nem ingerlő és nem mér­gező oly terméket állíthatunk elő, melynél a kátrány gyógyító hatása fokozottabb mér­tékben lép föl. Az eljárás abban áll, hogy aldehyddel, nevezetesen formaldehyddel ke­vert fakátrányt kondenzáló szerek, pl. sósav, kénessav, kénsav, stb. hatásának tesszük ki. Ha például fakátrányt 40°/o-os formaldehyd­del keverünk és a keveréket kondenzáló szerek, így sósav vagy kénessav vagy más hasonló hatásának tesszük ki, a keverékből gyantaszerű, sötétszínű tömeg válik ki, mely alkoholban, aetherben, meleg benzolban, chloroformban, acetonban, methylalkoholban maró alkáliákban és jégeczetben oldható. Ezt a gyantaszerű tömeget már most a még jelenlevő csekély mennyiségű barnásfekete folyadéktól elkülönítjük és szóda oldattal ismételten kifőzzük, végűi pedig nátronlúg­ban föloldjuk és hígított Bavak által ismét kicsapatjuk. Az utóbbi eljárást mindaddig ismételjük, míg a termék színe sárgásán el­színeződött világosbarnává nem válik. A fakátrányból és formaldehydból ezek­nek valamely kondenzáló szerrel való keze­lésénél nyert tiszta száraz rea.:cziótermék mennyisége a használt kátrányféleségnek megfelelően váltakozik; a fakátrányt abban az alakjában használjuk, melyben azt orvosi czélokra alkalmazzuk. A különféle fák szá­raz lepárlásánál nyert fakátrány — ha állani hagyjuk — egy olajos, szörpszerű rétegre és egy sűrűfolyós rétegre válik szét, mely utóbbi szemcsés kristályokat alkot. Eljárá­sunk foganatosításánál a fölső réteget hasz­náljuk, melyet egyszerűen leöntéssel vagy decantáló edényekből való lefolyatással, eset­leg szívószűrőkön, légszivattyú használatával történő leszűréssel különítünk el az alsó rétegtől. A tisztítás módja nem lényeges, minthogy csakis az a fontos hogy a fakátrányt abban az alakban alkalmazzuk, melyben azt orvosi czélokra általánosan használják. Kísérletek azt mutatták, hogy 100 rész ily módon al­kalmazott, különböző eredetű fakátrány 45—60 rész tiszta, száraz, majdnem szagta­lan reakczióterméket szolgáltat. Ismeretes már most, hogy a fakátrányok egyes alkatrészeiből, különösen a phenolok­ból és kresolokból formaldehyd segélyével lehet kondenzácziótermékeket előállítani. A találmányban azonban az az új, hogy nemcsak eme részek, melyek a fakátránynak körülbelül csak 5°/0 -át teszik ki, hanem majdnem az összes alkatrészek vesznek részt

Next

/
Thumbnails
Contents