28098. lajstromszámú szabadalom • Csuklós záró födél és eljárás annak előállítására

^legjelént 11)03. évi szeptember lió 1-én. MAGY. KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 28098. szám. XII/c. OSZTÁLY. Csuklós zárófödél és eljárás annak előállítására. BALDUIN HELLEBS SÖHNE CZÉG TEPLITZBEN. Bejelentésének napja 1903 február hó 18-ika. Elsőbbsége 1901 deczember 31-től kezdődik. Jelen találmány tárgya mindennemű edé­nyek számára való zárófödélre vonatkozik, mely födél egy az edény szélén megerő­sített vasalásgyűrűvel egy eltakart csukló által van összekötve, mi mellett utóbbinak a vasalásgyűrűn üllő belső csuklórészét egy domború, a vasalásba laposranyomás ált'il beszorított betétgyűrűnek a vasalásgyűrű egy hasítékán áthatoló, húrokká meghajlí­tott toldata képezi, míg a másik külső csukló­rész két a födéllel egy darabban előállított lehajlított fülből áll. A mellékelt rajz 1. ábrája egy ezen záró­födéllel ellátott edény fölső részét függélyes metszetben mutatja. A 2. ábra az edény vasalásgyűrűjének függélyes metszetét ábrá­zolja. A 3. és 4. ábrák a betétgyűrűt képező munkadarab metszetét és felülnézetét mu­tatják. Az 5. és 6. ábrák, magát a záró­födelet elölnézetben és fölülnézetben ábrá­zolják. A 7. ábra a födelet képező munka­darabot és a 8. ábra a zárófödél csukló­részét perspektiv nézetben tünteti föl. Az (a) vasalásgyűrű külső lehajlított (b) peremrészén egy (c) hasítékkal és utóbbi alatt egy (d) kidomborodással van ellátva. Az (a) vasalásgyűrűbe, mielőtt az (f) edény szélére erősíttetik, a (b) és (h) peremrészek közé, üregével befelé fordítva egy domború (g) gyűrű helyeztetik be (2a ábra), mi mellett egyidejűleg a (g) gyűrű (i) toldatát a (c) hasítékon át kidugjuk. A domború állapotban a vasalásgyűrűbe szorosan beleillő (g) gyűrű azután laposra­nyomás által kiszélesíttetik, úgy hogy az (a) vasalásgyűrű (b) és (h) peremrészeihez szorít­tatik és ezáltal rögzíttetik. A (g) gyűrűnek a (c) hasítékon átnyúló (i) toldata ezutáu (k) hurok alakjára hajlíttatik és az (i) toldat (il) végét a (c) hasítékba dugjuk be. A va­salásgyűrű kihasasodó (d) része az (il) vég részére fölfekvést és támaszt képez, miáltal a (k) hurok lehajlítáBa ellen biztosítás ké­peztetik. Ezen (k) hurok a csukló belső részét vagy fülét képezi, melynek segélyé­vel az (1) zárófödél a vasalásgyűrűvel csuk­lósan összeköttetik. A zárófödél egy lapos, sajtolt (1) munka­darabból (7. ábra) képeztetik mely (m) tol­dattal és utóbbi két oldalán elrendezett, (o) lyukkal bíró (n, n) fülekkel van ellátva. Ezen (n) fülek a 7. ábrában jelölt pontozott vo­nalak értelmében lehajlíttatnak és az (m) toldat áthajlíttatik, mint azt az 1., 5. és 8. ábrák mutatják. Az (n) fülek a födélcsukló külső részét vagy szemét képezik. Az (n) fülek (o) lyukán és a (k) hurkon a (p) csukló­csapot (1. ábra) dugjuk át és utóbbi végeit

Next

/
Thumbnails
Contents