28089. lajstromszámú szabadalom • Csavarkulcs

Megjelent H><>3. évi augusztus hó 31-én. MAGY SZABADALMI K!R. HIVATAL SZABADALMI LEÍR A S 28089. szám. XVI/a. OSZTÁLY. Csavarkulcs. TRENKA MÁTYÁS ASZTALOSSEGÉD KAPOSVÁROTT. A szabadalom bejelentésének napja 1903 január hó 31-ike. A bejelentés tárgyát képező találmány csavarkulcsra vonatkozik, melynek segít­ségével pl. egy csavaranyát meghúzhatunk vagy megereszthetünk, anélkül, hogy a kul­csot minden fordítás után a csavaranyáról le kellene emelni és újból ráhelyezni. A találmány tárgya a mellékelt rajzon van ábrázolva. 1. ábra a csavarkulcsot nyitott állapot­ban, nézetben ábrázolja; 2. ábra az 1. ábra x—x síkja szerint vett metszetet tüntet föl. A csavarkulcs (a) fejének (b) üregében a csavarkulcslyukkal ellátott (c) kilincskerék forgathatóan van elrendezve. Ezen (c) ki­lincskerék fogaiba a rúgóhatás alatt álló (d) kilincs kapaszkodik. Ha most már a csavarkulcs nyelét pl. balra mozgatjuk, akkor a (d) kilincs a (c) kilincskereket ma­gával viszi és a csavar forgattatik. Ha a kulcs nyelét jobbra mozgatjuk, akkor a (c) kerék a csavaranyán állva marad, míg a (p) kilincs a (c) keréken néhány foggal el­fordul. Magától értetődik, hogy ha a csa­vart megereszteni akarjuk, akkor a kulcsot a csavaranyára fordítva tesszük. A kulcs (a) testére szögecselt (e) födőlap (2. ábra) az egész szerkezetet elfödi. SZABADALMI IGÉNY. Csavarkulcs, jellemezve az (a) kulcsfej (b) üregében forgathatóan elrendezett, a csavarfejnek vagy csavaranyának meg­felelő lyukkal ellátott (c) kilincskerék és az ezen kilincskerékbe kapaszkodó (d) kilincs által. (1 rajzlap melléklettel.) PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTÉN

Next

/
Thumbnails
Contents