28065. lajstromszámú szabadalom • Egy zsinórral oldalt fűzhető czipő

Megjeleni 15)03. évi augusztus lió 27-én. MAGY SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 28065. szám, I/«>. OSZTÁLY. Egy zsinórral oldalt fűzhető czipő. KOBRÁK CZIPÓGYÁR CZÉG BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 november hó 10 ike. Ismeretes, hogy a legcsinosabb és leg­tartósabb czipő a gombos czipő, vagyis az, melynek fölső része oldalt áthajló lappal bír és ezen lap a fölső részre gombolható. Ezen czipők egyetlen hátránya az. hogy a gombolás hosszadalmas, fárasztó és külön eszközt, a czipőgombolót igényli. A jelen találmány czélja a gombos czi­pők ezen hátrányát kiküszöbölni, a mennyi­ben oly zárószerkezettel bír, mely minden külön eszköz nélkül könnyen és rendkívül gyorsan zárható. A mellékelt rajzon a találmány tárgya egy példaképem kiviteli alakban van be­mutatva. A gombos czipőkhöz hasonlóan szabott fölső rész az eddigi gombos czipők­től eltérőleg két gombsorral bír. Az (a) gombsor a czipőfölsőrész (b) oldalrészén, míg a másik gombsor (c) az áthajló (d) lapon van elrendezve és pedig ezélszerűen, úgy hogy a gombok fölváltva helyezkednek el, vagyis egy zeg-zugos vonal csúcsain. De természetesen bármely más alakban is rendezhetők el. A czipő valamely pontján, ezélszerűen a legalsó gombon egy (e) fűzőzsinór van meg­erősítve, mely zeg-zugos vonal alakjában fölváltva a (b és d) lap egy-egy gombja alá fektethető, miáltal a (d) lapot jól e mellett szabályozhatóau leszoríthatjuk. Az (e) zsinór szabad végét vagy a boka körül köthetjük, vagy pedig, ami czólszerűbb, egy ismert rugalmas (t) gomb körül csavarhat­juk, mely a zsinórt megfogja és szilárdan tartja. Az (f) gomb, mely a kereskedésben kapható, oly szerkezettel bír. hogy a feje alatt egy (g) tányér van elrendezve, mely egy rúgó segélyével a czipőhöz szoríttatik, úgy hogy a (g) tányér és a czipő közé szorított és körülcsavart zsinórt szilárdan tartja. A (b) oldalrészen lévő (a) gombok ezél­szerűen úgy vannak elrendezve, hogy a (d) lapnak széle egy kevéssé az (a) gombok alá jut, miáltal ezen (d) lap már a fűzés előtt is némileg megtartatik helyzetében Természetes, hogy az (a) és (c) gombok részben vagy egészben más, oly eszközökkel is helyettesíthetők, melyek a fűzőzsinór beakasztására alkalmasak, pl. horgok, stb., de legczélszerűbb és legcsinosabb gombokat alkalmazni. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Egy zsinórral oldalt fűzhető czipő, jelle­mezve azáltal, hogy úgy a (b) oldalla­pon, mint az oldalt áthajlítható (d) lapon egy-egy gombsor vagy hasonló van el-

Next

/
Thumbnails
Contents