28052. lajstromszámú szabadalom • Készülék tej hűtésére

Megjelent LL>03. évi augusztus lió 36-Í'III. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 28052. szám. XVIII/c. OSZTÁLY­Készülék tej hűtésére. KBAUSZ IGNÁCZ BÁDOGOSMESTER TAPOLCZÁN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 márczius hó 7-ike. Jelen találmány tárgyát egy készülék ké­pezi tej hűtésére, mely egyszerű szerkezete és olcsó előállíthatósága folytán gazdasági ezélokra különösen alkalmas. Ezen készülékben a hűtést czélszerűen friss vízzel vagy jéggel végezzük és a ké­szülék lényege abban áll, hogy egy tartány­ban egy hűtőcsőkígyó van elrendezve, mely a hűtőfolyadékba egészen vagy részben be­merül és mely csőkígyón a tej egy fölötte elrendezett edényből átfolyik. A mellékelt rajzon a találmány értelmé­ben szerkesztett készülék egy példaképem kiviteli alakja részben metszett elölnézetben van föltüntetve. Az (1) tartányban (2) csőkígyó van elren­dezve, mely a tartány fenekén (3) lábakon áll; utóbbiak a csőkígyóhoz forrasztás által vagy más módon vannak erősítve. Az (1) víztartány a hűtőfolyadék fölvételére szol­gál, mely a (2) csőkígyót tetszés szerint egészben vagy részben födi el. Az (1) tartány fölött (4) edény van elren­dezve, mely a tartánnyal czélszerűen szilárd kapcsolatban áll és pedig oly módon, hogy a (4) edény (5) lábainak alsó vége az (1) tartány fölső széléhez van hozzáerősítve, pl. forrasztva. A (4) edény feneke központos furattal bír, melyhez a (2) csőkígyó egyik vége van megfelelően hozzákapcsolva, úgy hogy a (4) edény és a (2) csőkígyó között közlekedés létesíttetik. A (4) edény fölső széléhez megfelelő mó­don (9) lemeztölcsér van erősítve, melynek fenekét (6) szűrő, pl. szita képezi. A (2) csőkígyó alsó vége, mely a hűtött tej elvezetésére szolgál, az (1) tartány falán át a tartányból ki van vezetve és (7) csap­pal van ellátva. A hűtőfolyadék elvezetésére a tartány alsó részén megerősített csőbe be­iktatott (8) csap szolgál. A készüléket oly módon használjuk, hogy miután az (1) tartányt hideg vízzel vagy jéggel megtöltöttük, a (4) edénybe a (9) tölcséren át tejet öntünk, mely a tölcsérből a (6) szitán át megszűrve a (4) edénybe és innét utóbbi fenéknyílásán át a (2) hűtőcső­kigyóba kerül, melyben a csőkígyó számos menete folytán hosszú útat végez, úgy hogy a csőkígyót körülvevő víz által tökéletesen lehűl. Ha igen erős hűtést akarunk elérni, akkor az (1) edényben állandó vízkeringést létesí­tünk, vagy pedig egy ismert hidegkeveréket alkalmazunk.

Next

/
Thumbnails
Contents