28039. lajstromszámú szabadalom • Bölcsőringató szerkezet

3Iegjelent 1903. évi augusztus lió 26-án. MAGY. gg| KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 28039. szám. VI/d. OSZTÁLY. Bölcsó'xnngató szerkezet. WEINWUBM BÉLA SASVÁRON. A szabadalom bejelentésének napja 1903 február hó 20-ika. Jelen találmány tárgyát bölcsök önmű­ködő riugatására szolgáló szerkezet képezi, mely a mellékelt rajzlap 1. ábráján a bölcsővel együtt oldalnézet­ben, a 2. ábrán elölről nézve van föltiintetve. Az (a) tokban egy (b) tengelyre a (c) tekercsrúgó van erősítve, mely mellett egy fogaskerék a (b) tengelyen lazán ül. Ezen (d) fogaskeréken egy (e) rúgó nyomása alatt álló (f) kilincs van elrendezve, mely a (b) tengelyen szilárdan ülő (g) kilincs kerékkel kapcsolódik. A (b) tengely (h) külső vége négyszögalakú keresztmetszettel bír s egy forgattyú fölvételére szolgál, melynek segé­lyével (c) rúgó fölhúzható. A (d) fogaskerék a (k) tengelyen ülő (i) fogaskerékkel kapcsolódik, míg a (k) ten­gelyen ülő másik (1) fogaskerék az (n) ten­gely (m) fogaskerekével áll kapaszkodásban. Az (m) fogaskerék mellett fekvő (o) fogas­kerék egy (q) tengelyen elrendezett (p) hor­gony kapaszkodik, ahol (q) tengelyen még egy függélyes (r) emelő ül, melynek karja az (s) bölcsőre erősített (t) fülön megy keresztül. A függélyes (r) hajtóemelő helyett két, a (q) horgonytengellyel s a bölcső fölső sar­kaival merev összeköttetésben álló emelő is alkalmazható, mely esetben a hajtómű rúgó­jának erejét jobban ki lehet használni. A (c) rúgó fölhuzása után az ezen rúgó által forgásba hozott (b) tengely a (g) ki­lincskerék és (f) kilincs segélyével a (d) fogaskereket magával viszi, mely viszont a kerékmű többi részét hozza mozgásba. Eköz­ben a (p) horgony fogai az (o) kerék fogai­val fölváltva összekapcsolódnak, úgy hogy az (r) emelő ide-oda lengő mozgásba jön s egyszersmind a bölcsőt is magával viszi. A bölcső a (v) csapágyakban nyugvó (u) vezetőrúdra ágyazható, mely a bölcső hátsó és mellső oldalán áthatol s ily módon meg­akadályozható, hogy a bölcső a ringatás alkalmával az egyik vagy másik oldal felé csússzék. SZABADALMI IGÉNY. Bölcsőringató szerkezet, jellemezve egy (c) tekercsrúgó segélyével hajtott fogas­kerékmű által, mely az (o) fogaskerékbe kapaszkodó (p) horgony segélyével egy a horgony (q) tengelyén ülő s a bölcső­nek egy (t) fülén keresztül nyúló füg­gélyes (r) emelőt, vagy két, a horgony­tengellyel és a bölcső fölső sarkaival összekötött emelőt lengő mozgásba hoz, miközben ezen emelők a bölcsőt maguk­kal viszik, illetve ringatják. MLLAS RÉ8ZVÉNYTÁB8A8ÁG NYOMDÁJA SUOAPESTEA (1 rajzlap melléklettől.)

Next

/
Thumbnails
Contents