28017. lajstromszámú szabadalom • Eljárás díszített tükörpassepartout előállítására

Megjelent lí)())í. évi augusztus hó 24-én. MAGY SZABADALMI KTR. HIVATA L SZABADALMI LEÍRÁS 28017. szám. VI/a. OSZTÁLY. Kijárás díszített tükörpassepartout előállítására. IFJABB LIPPEBT GYULA KERESKEDŐ POZSONYBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 márczius hó 1-je. Jelen találmány tárgyát oly eljárás ké­pezi, mellyel képek lefödésére szolgáló üveglemezeken díszített tükörkeretet állít­hatunk elő. Az eljárás abban áll, hogy a képek lefö­désére szolgáló üveglemezen, melynek hát­lapja, kivéve a képnek szánt helyet, tük­röző bevonattal van ellátva, a díszítést a külső azaz színoldalán fluorsavval vagy más megfelelő anyaggal kimaratjuk. Az így előállított tükörkeretek rendkívül szép hatást keltenek, mert egyrészt a díszí­tések a tükörfölületen visszaverődve egy kettős kép benyomását teszik, másrészt azonban, mivel a maratás által homályossá tett üveglemez, illetve ennek egyes részei, a tükör által visszavert sugarak által há­tulról megvilágíttatik, ezen homályos részek is bizonyos áttetsző fényt mutatnak, a mely a díszítéseket még inkább kiemeli. Természetes, hogy az üvegnek a maratá­sát ép úgy lehet a tükrözés előtt, mint pe­dig a már tükörbevonattal ellátott üvegle­mezen elvégezni. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás díszített tükörkeretek előállítására, az által jellemezve, hogy az üvegleme­zen, melynek hátlapja, kivéve a képnek szánt helyet, tükröző bevonattal van el­látva, a díszítést a külső, azaz színolda­lán fluorsavval vagy más megfelelő anyaggal kimaratjuk. t^ilLAS hÉ6ZVÉNi TÁfl8ASÁ( <YOMDÁJA DuDAPfcsre*

Next

/
Thumbnails
Contents