27955. lajstromszámú szabadalom • Újítás iskolai fali táblákon

Megjelent li>()3. évi augusztus lió lT-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 27955. szám. IX/* OSZTÁLY. Újítás iskolai falitáblákon. FE1WEL LIPÓT UTÓDAI CZÉG BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 február hó 9-ike A találmány tárgyát az ismeretes, íöl-és letolható, iskolai falitáblákon eszközölt újítás képezi, melynek az a ezé Íja, hogy a fal, ha erősített főkeretben vezetett író­táblát ennek daczára mindkét oldalán le­hessen használni. A csatolt rajz 1. ábráján a találmány tárgyát képező újítás egy kiviteli alakja elölnézetben látható, melynél két (a a) író­tábla van a közös (b) főkeretben vezetve, melynél tehát ennek megfelelően négy író­fölület áll rendelkezésünkre. Az újítás lé­nyegében véve abból áll, hogy az eddigi i szerkezetektől eltérően, nem közvetlenül j az (a a) táblákat vezetjük a (b) főkeret­ben, hanem a (c c) kereteket, melyekbe a keretek egyik oldal-, vagy azok alsó vagy fölső léczén alkalmazott (d d) sarkok kö­rül ajtószerűen nyitható (e e) keretek van­nak megerősítve. Az (a a) írótáblák már most vízszintes vagy függélyes (f f) ten­gely körül forgathatóan vannak az (e e) keretekbe ágyazva, úgy hogy azokat — mi­kor a megfelelő (e e) keretet a (b) főke­ret síkjára merőlegesen állítottuk, a 2. áb­rán látható módon az (f f) tengely körül elforgathatjuk és az írótáblának előbb hátsó fölületét állíthatjuk a használati hely­zetbe. Az újítás tehát tényleg lehetővé teszi, hogy közvetlenül a fal mellett álló iskolai táblánál a tábla két fölülete bármelyikét kényelmesen hozhassuk a használati hely­zetbe. SZABADALMI IGÉNY. Újítás iskolai falitáblákon, az által jelle­mezve, hogy ismert (b) főkeretben a (c c) keretek vannak eltolhatóan ágyazva, mely keretekben az ajtószerűennyitható (e e) keretekben vannak elhelyezve az (f f) vízszintes vagy függélyes tenge­lyek körül forgatható (a a) írótáblák, az egész oly czélból, hogy a tábla köz­vetlenül a fal mellett legyen fölállít­ható és hogy ennek daczára kényelme­sen lehessen az- egyes táblák egyik vagy másik írófölületét használati helyzetbe vinni. (1 rajzlap melléklettel.) PALLAS részvény társaság nyomdája euoAPssrSs

Next

/
Thumbnails
Contents