27899. lajstromszámú szabadalom • Elektromos világítás vasúti vonatoknál

Megjelent 1903. évi augusztus hó lO-én. MAGY SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 27899. szám, VII/h. OSZTÁLY. Elektromos világítás vasúti vonatoknál. Dn BÜTTNER MIKSA BÖLCSÉSZ DEUTSCH-WILMERSDORFBAN. Pótszabadalom a 25911. sz. törzsszabadalomhoz. Bejelentésének napja 1902 április hó 8-ika. A 25911. számú törzsszabadalomból egy elektromos világítási rendszer vált ismere­tessé vasúti vonatok világítására, mely abból áll, hogy az elektromágneses kapcsoló szer­kezeteket ismert berendezések kombinálásá­val fölöslegessé tesszük, a dynamógépet pedig a futó keréktengelyről hajtjuk. Ugyanezt a czélt akkor is elérhetjük, ha a dynamot. mint azt a csatolt rajzon szé­matikusan ábrázoltuk, a lokomotív kazánból táplált gőzgép vagy gőzturbina által hajtatjuk, mely esetben a berendezés ép oly egyszerű marad, mind előbb, azonkívül az aluininium­elektródás polározódó czella is eleshetik. SZABADALMI IGÉNY. A 25911. sz. törzsszabadalom védett elek­tromos vonatvilágítási rendszer oly módo­sítása, hogy a dynamot nem a futótengely, hanem lokomotív kazán által táplált gőz­gép vagy gőzturbina hajtja, mely esetben az aluminium-elektródás polározódó czella is elmaradhat. (1 rajzlap melléklettel.) HAUM RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUOAPE8TK,

Next

/
Thumbnails
Contents