27866. lajstromszámú szabadalom • Kiegyensúlyozott forgógőzgép

Megjelent 10O3. évi augusztus lió 3-áu. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 27866. szám. V/d/l. OSZTÁLY. Kiegyensúlyozott forgó gőzgép. HUYCK FRANCIS PILGRIM ÉKSZERÉSZ SWANTONBAN ÉS LAMSON JOHN DICKENSON RHOADES KERESKEDŐ TOLEDOBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 január hó 13-ika. A forgó gőzgépekre vonatkozó ezen ta­lálmány czélja a mozgás és a gőznyomás folytán föllépő összes erőknek pontos ki­egyensúlyozása, továbbá egy jobban helyt­álló tömítésnek és jobban működő vezér­műnek létrehozása. A mellékelt rajzok jelentősége a követ­kező: 1. áora a 6. ábra w—w vonalán átmenő metszetet ábrázolja a rajzon lévő nyíl irá­nyában nézve; 2. ábra jobboldali alsó részében a 6. ábra x—x vonalán átmenő metszetet tünteti föl a rajzon lévő nyíl irányában nézve, míg bal­oldali fölső részében a gép belső részeinek nézetét ábrázolja; 3. ábra a mozgó alkatrészek tömítésére szolgáló készüléknek nézete; 4. ábra a dugattyúnak vagy a gőznyo­más által hajtott gépalkatrésznek távlati nézete; 5. ábra a dugattyú végén lévő tömítés­nek nézete; 6. ábra a gép oldalnézete; 7. ábra a gép alaprajza; 8. ábra a külső vezérmű képe; 9. ábra a gőzcsatornákat ábrázolja a gép belsejéből nézve; 10. ábra a 9. ábra z—z vonalán átmenő metszet az ábra fölött lévő nyíl irányában nézve; 11. ábra a 3. ábra y—y vonalán átmenő metszetet mutatja. A gép lényegében a következő részek­ből áll: Az (1) keretből, a (2) hengerből, a (10) forgó dobból, a (47) dugattyúból, külön­böző tömítésekből és a vezérműből. A henger a félkörkeresztmetszetű fú­rattal ellátott (2 2) félhengerekből áll, me­lyek közé a (26) tolattyúszekrénynek a gőzcsatornákat tartalmazó (3) toldataia (8) csavarorsók segélyével oly módon van be­szerelve, hogy a henger ez által ovális ke­resztmetszetet nyer. A (2) hengert végein az (5 és 6) födelek zárják el, a melyek (7) csavarorsók segélyével vannak a (2) fél­hengerek (4) karimáira erősítve. Az (59) csapágyakban a hengerhez kon­czentrikusan ágyazott (9) tengely egyik vé­gén a (60) lendítő kerék, másik végén meg a (46) szabályozó tok ül. A tengellyel a (19) küllők és a (11) ék segélyével összekötött (10) dob körkereszt­metszetű és átló-irányban egymással szem­ben fekvő két (12) részén egész hosszában

Next

/
Thumbnails
Contents