27858. lajstromszámú szabadalom • Önolajozó ajtó és ablaksarok

Megjelent 1903. évi augusztus hó 1-én. MAGY SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 27858. szám. VIII/d. OSZTÁLY. Önolajozó ajtó- és ablak-sarok. BALLA JENŐ HÍRLAPÍRÓ BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 deczember hó 13-ika. A jelen találmány tárgyát egy önolajozó ajtó- és ablak-sarok képezi; mely az olaj­vagy kenő-anyag fölvételére szolgáló tar­tállyal van ellátva, ez által az ajtó zajtalan működése biztosíttatik. A találmány tárgyát képező önolajozó ajtó és ablak-sarok a mellékelt rajzban egy foganatosítási alakjában van föltüntetve. Az 1. ábra az ajtó vagyis ablak-sarok nézete, illetőleg hosszmetszete. (a) jelzi a sarok alsó részét, (b) a fölső részét és (c) a sarokvas dugóját, a mely oly­képen van méretezve, hogy bedugott álla­potában a (d) jelű ür keletkezhessék, amely a kenő-anyag fölvételére szolgál. SZABADALMI IGÉNY. Önolajozó ajtó- és ablak-sarok, jellemezve egy (a) alsó rész által, melynek kapcsoló szögére (b) fölső rész pontosan reá illik és melynek fölső részén egy a sarok kenésére szolgáló tartály van, melyet (c) dugó akként föd el, hogy az lecsavar­ható, vagy mint dugó onnan kihúzható és arra szolgál, hogy a fölső részben el­helyezett olajat vagy kenő anyagot por el ne lepje. (1 rajzlap melléklettel.) PV1 RÉSZVÉNY ÁRSÁSÁ'i NV( MOAJA 9UDAPÉ6TBW-

Next

/
Thumbnails
Contents