27830. lajstromszámú szabadalom • Biztonsági gyorsforraló

végződik, melynek űrtartalma pontosan egyenlő az (5) csésze űrtartalmával. Az esetleg a (3) tartányba jutó tgő­anyag elvezetésére a (15) csappal ellátott (16) cső szolgál. A gyorsforraló működése az előadottak­ból könnyen megérthető. Az égő anyagnak a (14) tölcsérbe való töltése s a (13) csap megnyitása után a (6) födelet kinyit­juk s a főzőedényt föltesszük, a mivel a gyorsforraló használatra kész állapotba ju­tott. Az edény levétele alkalmával a födél (11) nyelve elveszti támaszát s a födél önmagától a záró helyzetbe fordul, mire a láng elalszik. Ugyanez történik, ha a gyors­forraló földől, a mikor is az (5) csészé­ben lévő anyag a födél által már elzárt (3) tartányba ömlik, honnan később a (16) csö­vön keresztül lebocsátható. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Biztonsági gyorsforraló, jellemezve egy lángzó által, melynek oldalfala fönt egy tölcsérszerűen befelé, illetve a lángzó feneke felé irányuló (4) nyílásban vég­ződik, míg a lángzó feneke az égő anyag fölvételére szolgáló (5) csészét olymó­don tartja, hogy ezen csésze és a lángzó feneke között egy gyűrűalakú szabad tér marad fönn, a hol a (4) nyílást elzáró és a lángzó falának (7) csapjai körül forgatható födélnek egy rúgó hatása el­lenében a nyitott helyzetben való tar­tására egy ráerősített s a főzőedény­hez nyomódó (11) nyelv szolgál azon czél­ból, hogy a gyorsforraló földőlése al­kalmával, a láng egyidejű kialvása mel­lett, az égő anyagnak a lángzóból való kiömlése megakadályoztassák. 2. Az 1. igényponttal védett gyorsforraló­nak egy foganatosítása, jellemezve a forraló fogantyújában elrendezett s (12 zárócsappal ellátott (13) cső által, me­lyen keresztül az égő anyag a lángzó (5) csészéjébe tölthető. (1 rajzlap melléklettel.) .«tu>6 h&szv£ny .u&asa. nyomdája budapbstk*

Next

/
Thumbnails
Contents