27802. lajstromszámú szabadalom • Áramszedő elrendezés elektromos vasutaknál

Megjelent 1903. évi julivis lió 22-én. MAGY. g|| K1R. SZABADALMI HpH HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 27802. szám, V/g/2. OSZTÁLY. Áramszedő-elrendezés elektromos vasutaknál. SIEMENS ÉS HALSKE RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CZÉG BERLINBEN, BÉCSBEN ÉS BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 január hó 7-ike. A találmány elektromos vasutak oly áramszedő elrendezésére vonatkozik, melynél a legmagasabban fekvő vezető a vágány középvonalában, a többi pedig ettől oldalt van elhelyezve és tárgya az áramszedők oly elrendezése, hogy azok a legfelső áram­vezetőt alulról, az alsót pedig oldalt súrolják. Ez az elrendezés azért előnyös, mert a járművek fölszerelése nagy mértékben egy­szerűsül, a mennyiben nemcsak a fölső, hanem az alsó áramvezetőnél is mindig, még kanyarulatokban is, csak egy áramszedőt kell alkalmazni. A csatolt rajz 1. és 2. ábráján a talál­mány egy kiviteli alakja látható. A legmagasabban fekvő (a) áramvezető a vágány középvonalában, a másik (b) vezető pedig oldalt van elhelyezve. Az első (a) áramvezetőt a (d) áramszedő alulról, a (b) áramvezetőt pedig az (e) áramszedő oldalt súrolja. Szűk alagutak görbéiben, a másik áramvezetőt a görbület külső oldalán kell alkalmazni (1. a 2. ábrát (c)-nél). Ha az (a b c) áramvezetőket az áram­szedő mind alulról súrolná, három áram­szedő volna szükséges, (d) és (e) az egyenes szakaszokon, a harmadik pedig görbületek­ben a (c) áramvezetőnek megfelelően. Ezen­kívül az egyik (e) áramszedőt a (c) veze­tékkel fölszerelt szakaszra való átmenetnél be is kellene húzni. A találmány szerint elrendezett áram­vezetőknél egy és ugyanazt az áramszedőt használhatjuk úgy a (b), mint a (c) veze­tékkel kapcsolatban, ha az (e) áramszedőt (1. ábra) az (f) tengely körül forgathatjuk. A vezetőelrendezés természetesen egy­aránt használható egyen-, váltakozó- és forgó­áram esetében. SZABADALMI IGÉNY. Áramszedő-elrendezés elektromos vasutak­nál, melynél a legmagasabban fekvő áramvezető a vágány középvonalában, a többi ettől oldalt van elhelyezve, azáltal jellemezve, hogy az első áramvezetőt az áramszedő alulról, a többit oldalt súrolja. (1 rajzlap melléklettel.) 1-íí.m.i nészvéftv társaaág nyomojLia Budapestek

Next

/
Thumbnails
Contents