27767. lajstromszámú szabadalom • Fölvágás és meglopás ellen biztosított bőr, posztó vagy szövettáskák és hasonlók

27767. szám. XX/d. OSZTÁLY. Fölvágás és meglopás ellen biztosított bőr-, posztó- vagy szövettáskák és hasonlók. ARNHEIM S. J. PÉNZSZEKRÉNYGYÁROS CZÉG BERLINBEN ÉS BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 február hó 12-ike. Mejíielent 190Í5. évi juliiis hó 18-án. MAGY. A KIR. SZABADALMI fiB&[ HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Hogy bői'-, posztó- vagy szövettáskák, irattárczák, bőröndök, kazetták és hasonlók fölvágását és tartalmuknak kilopását meg­akadályo zuk, ezen táskákat, stb. a jelen találmány értelmében egy hajlékony fém­védőburl.olattal látjuk el. Ezen védőburkolat czélszerüen aczélgyű­rűkből lánczszerüen. vagy aczélsodronyokból szövetszerűen, vagy lyukasztott aczélleme­zekből állítattik elő és vagy kívül burkolás gyanánt, vagy belül bélés gyanánt, vagy végül középen a külső bevonat és a bélés között alkalmaztatik. Ezen biztosítás a vele ellátott táskákat, tárczákat, stb. az átvágás és a tartalom ki­lopása ellen megvédi, a mennyiben a meg­felelő erős védőburkolat átvágása sokkal nehezebb és egészen más ellenállásokat fejt ki, mint a jelenleg szokásos táskák, tárczák stb. SZABADALMI IGÉNY. Pölvágás és meglopás ellen biztosított bór-, posztó- vagy szövettáskák, irattárczák, bőröndök, kazetták stb., jellemezve az­által, hogy azok egy hurok-, láncz- vagy rácsszerüen áttört vagy lyukasztott fém­ből készült védőburkolattal vannak ellátva. vaí. lat rAuvínyták>asXg nyomdája b u dapk bt £ 11

Next

/
Thumbnails
Contents