27753. lajstromszámú szabadalom • Eljárás köles hántolására

Megjelent 1903. évi július lió 18-án. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZA BADALMI LEI RAS 27753. szám. X/i. OSZTÁLY. Eljárás köles hántolására. IFJ. SCHMIDT JÓZSEF MALOMTECHNIKUS BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 deczember hó 18-ika. A jelenlegi kásamalmok rendszerint négy pár hántolókővel vannak fölszerelve, melye­ken a hántolandó köles egész mennyisége vezettetik végig és fokozatosan hántoltatik meg, úgy hogy az első kő a felöntött kölest mintegy csak megropogtatja, a második a hántolást megkezdi, a harmadik folytatja és végül a negyedik teljesen befejezi. Az egyik kőről a másikra átvezetett kölest közben tarárokon bocsátják keresztül, hogy a levált héjrészeket eltávolítsák. A jelen találmány tárgyát képező eljárás­sal a hántolást csupán két kővel végezzük oly módon, hogy az első kővel a hántolást mindjárt annyira visszük, hogy a köles nagy része lehántoltassék, ezután a taráron át­bocsátott kölest tetszőleges rendszerű fajtázó vagy osztályozógépre visszük, mely a hántolt szemeket a hántolatlan szemektől szét­választja, úgy hogy a második kőre csupán a hántolatlan szemek, tehát nem a felöntött köles egész mennyisége kerül, mivel az első kő által hántolt szemek, mint kész árú el­vezettetnek. A második kőtől jövő terméket szintén osztályozógépen, előzőleg pedig tará­ron vezetjük keresztül, hogy az esetleg hán­tolatlanul maradt szemeket kiválasszuk. A találmány tárgyát képező eljárás tehát abban különbözik az eddigitől, hogy ahelyett, hogy fokozatosan végeznők a hántolást és az egész kölesmennyiséget vezetnők az ösz­szes kopeken keresztül, egyszerre teljesen végezzük a hántolást s a hántolt szemeket fokozatosan kiválasztva, csupán a hántolat­lanul maradt szemeket vezetjük a követ­kező kőre. Ezen eljárás mellett a szükséges kövek száma lényegesen csökken, amenyiben két, esetleg egy kő elegendő s ennélfogva a hántolás gyorsíttatik, kevesebb erőt kiván és gazdaságosabb is, továbbá pedig a szemek tördelését és ezáltal a kása értékcsökkené­sét is megszünteti az által, hogy a mái­hántolt szemeket nem viszi újból a kőre. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás köles hántolására, jellemezve az által, hogy a hántolást azonnal teljesen végez­zük és hogy az első hántolásnak taráron keresztülvezetett termékét, mielőtt azt újból, a következő kőre fölöntenők, faj­tázásnak vetjük alá, melynek segélyével a hántolt szemektől a hántolatlanul ma­radt szemeket elválasztjuk és csak ez utóbbiakat visszük a következő köre, míg a hántolt szemeket, mint kész árút elvezetjük. CAtLAS ré8zvéwy tábsa8ág NYOMOÁjA BUOAPCeTCK

Next

/
Thumbnails
Contents