27713. lajstromszámú szabadalom • Önműködő kefeszerkezet síksziták számára

Megjelent 1903. évi julius lió 15-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 27713. szám. X/i. OSZTÁLY. Önműködő kefeszerkezet síksziták számára. VULKÁN GÉPGYÁR-RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, EZELŐTT GÜTJAHR ÉS MÜLLER, REINHARD FERNAU & C° CZÉG BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 február hó 1-je A jelen találmány tárgyát síksziták szá­mára szolgáló kefeszerkezet képezi, mely­nél a gyűjtő fenék és a szitabevonat kö­zött szabadon mozgathatóan elrendezett kefe a síkszita működtetésekor a síkszita részeinek minden mechanikai közbenjárása nélkül kizárólag saját tehetetlensége foly­tán teljesen önműködően mozog. Az eddigi hasonló kefeszerkezetek azon hátránnyal bírnak, hogy a kefék gyakran a szitafölületnek ugyanazon helyén haránt­irányban ide-oda, sőt hátra is mozgattat­nak és hogy azok mozgatását a síkszita egyes részeinek, például a szóró léczek­nek kell elősegíteni, úgy hogy az ilyen ke­fék csakis oly síkszitáknál alkalmazhatók, melyeknél ilyen részek vannak alkalmazva. A jelen találmány tárgyát képező kefe­szerkezet a mellékelt rajzban egy fogana­tosítási példában egy síkszitánál van föl­tüntetve. Az 1. ábra a síkszita fölülnézete, a hol is a szitabevonat részben el van távolítva; a 2. és 3. ábrák metszetek az 1. ábrának A—B, illetőleg C—D vonala szerint; a 4. ábra a kefetestet sörték nélkül fö­lülnézetben láttatja; az 5. ábra metszet a 4. ábrának E—F vo­nala szerint, a hol is a kefetest a sörték­kel van föltüntetve. Az (1) szitaszekrény (1. ábra) közepén a szokásos (2) deszka van elrendezve, mely a szitaszekrénynek azon terét is, melyben a kefe mozog, egy önmagába visszatérő (3) pályává alakítja át, melynek belsejében semmiféle szállító szerkezetek nincsenek elrendezve. A (4) gyűjtő fenék (2. ábra) és az (5) szitabevonat között fekvő pályába a (6) kefe van behelyezve, mely a síkszita működtetésénél az 1. ábrában telt vonalak­kal rajzolt helyzetből lökésszerűen a sza­kadozott vonalakkal rajzolt helyzetekbe mozog és ez által a (3) pályát a berajzolt nyilak irányában körüljárja, miközben az egész szitabevonatot alaposan megtisztítja. Hogy a kefe mozgatása ne legyen pusz­tán a véletlenségnek kitéve és hogy az ne mozogjon ugyanazon helyen ide-oda, a kefetestet a jelen találmánynak föltünte­tett foganatosítás! alakjánál trapezalakúan készítjük. A kefetest ezen alak következtében az (a) és (b) sarkoknak a (2), illetőleg (7) falhoz való ütődésénél ezen sarkok körül megbillentetik és ez által a telt vonalak­kal föltüntetett helyzetből a szakadozott

Next

/
Thumbnails
Contents