27591. lajstromszámú szabadalom • Zárószerkezet ruhadarabok és hasonlók számára

Megjelent 1903. évi junius hó 30-án. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 27591. szám. Vl/a. OSZTÁLY. Zárószerkezet ruhadarabok és hasonlók számára. PERLICH EMMA (SZÜL. PACHUB) MAGÁNMÉRNÖK NEJE DREZDÁBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 deczember hó 10-ike. Jelen találmány tárgyát zárószerkezet képezi ruhadarabok, például czipők, fűzők, keztyűk és más tárgyak számára, melyek­nél két részt oldhatóan kell egymással kapcsolni, mint például egy sátor falainak egyes részeit, vagy kocsitakarók egyes széleit stb. A zárószerkezet az összekö­tendő részekre varrt, vagy más módon erő­sített, ellenkező irányú csavarmenet alak­jában csavart fémdrótokból áll, melyek összenyomásuk alkalmával oly módon to­lódnak egymásba, hogy a két spirális ál­tal képezett üregbe egy peczket vagy tűt tolhatunk, mely a két spirálisnak szét­válását megakadályozza. A mellékelt rajzon : 1. ábra az egy darabból álló dróttekercs­ből képezett zárószerkezet nyitott helyzet­ben, 2. ábra ugyanez czipőn alkalmazva, 3. ábra két különálló dróttekercsből ké­pezett zárószerkezet részben zárt, részben pedig nyitott állapotban. A zárószerkezet két (a al) része, me­lyek közül az egyik jobb-, a másik balme­netű tekercset képező fémdrótból áll, az I összekötendő szélekre van varrva vagy | más módon megerősítve. A két (a al) I részt egyszerűen kézzel összeszorítjuk, úgy hogy a két rész menetei egymásba tolód­nak és egy testet képeznek. Ez által egy csatorna keletkezik, melybe egy peczket vagy tűt kényelmesen be lehet dugni, a mely a két rész szétválását megakadá­lyozza. Előnyös a (b) tű végén a (c) hüvelykét alkalmazni, mely a szerkezet zárt helyze­tében a tekercsek első menetei fölé toló­dik és a tű kiesését megakadályozza. A (b) tűt előnyösen egy (d) zsinór segélyé­vel erősítjük a zárószerkezettel ellátott tárgyra. A zárószerkezet egy darab drótból ké­szülhet (1. ábra), úgy hogy a két tekercs egyik végén egymással összefügg, azonban két különálló tekercsből is képezhető (3. ábra). Ha a szerkezetet oldani akarjuk, úgy csupán a (b) tűt kell a két egymásba tolt spirálisból kihúzni, miáltal a két rész azon­nal szétválik. Ily, dróttekercsekből képezett zárószer­kezeteknek az az előnye van, különösen ruhadaraboknál való alkalmazásában, hogy igen hajlékony és az illető testrész minden mozgását követni képes. Ezért a zárószer-

Next

/
Thumbnails
Contents