27547. lajstromszámú szabadalom • Gép a cinter leveregetésére üreges és tömör testekről

Megjelent 1903. évi junins lió 27-én. MAGY. gg| KIR. SZABADALMI jpgjf HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 27547. szám. XII/e. OSZTÁLY. Gép a cinter leveregetésére üreges és tömör testekről. PRESS- UND WALZWERK A KTIENGESELLSCH A FT CZÉG DÜSSELDORF-REISHOLZBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 deczember hó 31-ike. Jelen találmány czélja üreges és tömör testekről a fölmelegítés után hozzájuk ta­padó salak- és cinter-részeket a kihenger­lés előtt eltávolítani, hogy ezen részekbe- j hengerlése által keletkező hibás helyek kép­ződését megakadályozzuk. Az 1. ábra jelen találmány tárgyát tevő gé­pet elölnézetben, a 2. ábra metszetben tünteti föl. (a) és (b) két henger, a melyekre a tisz­títandó munkadarabot helyezzük. Ezen két henger közül az egyik vagy mind a kettő egy vagy több ütőéllel van ellátva (2. ábra). A hengereket forgatjuk, úgy hogy ezek a munkadarabot is forgatják, míg az ütőélek egyidejűleg a munkadarabot emelik éssü­lyesztik és ez által rázást idéznek elő, mi­nek következtében a cinter meglazul és lerázatik. Erősebb hatás elérése czéljából a munka­darabra még a sima vagy bordás (c) hen­gert helyezhetjük, mely a (d) pont körül forgó (e) emeltyűkben van ágyazva. Ezen hengert ezenkívül még kalapácsszerűén is mozgathatjuk, mi mellett ez a munkada­rabra ütéseket mér, miáltal az utóbbi némi deformácziót és erős rázkódást szenved, úgy hogy a cinter még jobban meglazul és lepattog. A henger mozgatása a föltün­tetett példánál az (f g) fogaskerekek és (h) bütyök útján történik, a mely bütyök a henger ütőkarja alatt van elrendezve. Az ütések mértéke az (i) rugók segélyével szabályozható. A meglazított cintert gőz, levegő vagy vízsugár segélyével fúvatjuk le és ezután a megtisztított munkadarabot a hengerműre helyezhetjük. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Gép a cinter és a salak leveregetésére fölmelegített üreges és tömör testek­ről, jellemezve az által, hogy két forgó hengerrel, melyek közül az egyik v?gy mind a kettő ütőéllel van ellátva, a munkadarabot rázó mozgásba hozzuk, miáltal a cinter és a salak eltávolítta­tik. 2. Az 1. igényben védett gép egy fogana­sítási alakja, melynél a munkadarabot a rázóhatás növelése czéljából egy hen­gerrel terheljük meg. 3. Az 1. igényben védett gép egy fogana­tosítási alakja, melynél egy henger ka­lapácsszerűén ütéseket mér a munka­darabra, oly czélból, hogy a cinter le­pattanása gyorsíttassék. PAU-AA RÍ8ZVÉ* TÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN (1 rajzlap melléklett! 1)

Next

/
Thumbnails
Contents