27531. lajstromszámú szabadalom • Melegvíz fűtési berendezés

Álegjeleut 1903. évi junius lió 30-án. MAGY. SZABADALMI IVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 27531. szám. II/h. OSZTÁLY. Melegvízfűtési berendezés. RECK ANDEBS BORCH KAPITÁNY KOPENHÁGÁBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 május hó 31-ike. Ha melegvízfűtési berendezéseknél az áramló víznek mozgása gőznek vagy leve­gőnek a főesőbe való bevezetése által gyor­síttatik, úgy kívánatos, hogy a gőz vagy levegő bevezetése önműködően folcoztassék ill. csökkentessék aszerint, amint a víznek sebessége a megállapított előnyös nagyság alá süly ed vagy e fölé emelkedik. Ezen föladat megoldására szolgál jelen találmány tárgya. A mellékelt rajz 1. ábrájában (a) a meleg­vízfűtő-berendezés fővisszavezetőcsöve, (b) pedig a berendezés fő-táplálócsöve. Ezen csövekből a radiátorokhoz (fűtőtestekhez) elágazások vezetnek oly módon, hogy a (b) csőből meleg víz áramlik a radiátorokhoz, melyekben melegének egy részét leadja, az (a) csövön át ismét a kazánba jut vissza. A (d) főgőzvezető csőből, mely egy al­kalmas kazánból tápláltatik gőzzel, az (f) kétülékes szeleppel fölszerelt elágazás vezet a (h) hevítőszekrényhez, mely egy vízzel telt és az (a) csővel összekötött tartányból áll. Az (e) csőnek a (h) hevítőszekrénybe nyúló vége, mint a rajzból is látható, számos apró nyílással van ellátva, hogy a gőznek a víz bevezetése zajtalanul történjék. A (h) hevítőszekrényből az (m) cső emelkedik az (s) elkülőnítőhöz, mely az (n) túlfolyócsővel vau ellátva és a (b) fő-táplálócsővel van összekötve. Az (n) túlfolyócső a (h) hevítő­szekrényben lecsapódó gőzből képződött víz levezetésére szolgál. Az (s) elkülönítő fölső részéből az (u) cső vezeti a levegőt és a gőzt a (v) csőbe, melyen át eltávozhatnak, A (q) szabályozó­szekrény a födeléből nyíló (o) csövön ke­resztül az (s) elkülönítő fölső részével, a fenekéből nyíló (z) csövön át pedig a (h) hevítőszekrénnyel közlekedik. A (q) szabályozószekrény fölső része az (x) cső segélyével az (f) szelep szekrényével van összekötve. A szabályozószekrényben az (r) úszó van elrendezve, mely a szekrény födelének egy nyílásán és az (x) csövön átvezetett (t) rúd segélyével van az (f) szeleppel összekötve. A (t) rudat átbocsátó nyílás csak oly nagy, hogy a rúd könnyen mozoghasson, de lehetőleg kevés gőz jut­hasson az (x) csőből a (q) szekrénybe. A készülék a következőképen működik: Ha a (v) cső a küllevegővel közlekedik és ha a (d) csőben uralkodó gőznyomás a légköri nyomással egyenlő, úgy a víz a (q) szekrényben és (o) csőben ugyanoly magas­ságban fog állni, mint az (s) elkülönítőben. Ezen esetben az (r) úszó az (f) szelepet teljesen nyitva tartja.

Next

/
Thumbnails
Contents