27502. lajstromszámú szabadalom • Turbina-telep

Megjelent I903. évi jnnius lió 27-én. MAGY SZAÍ3ADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 27502. szám. V/d/8. OSZTÁLY. Turbina-telep. LACK ARNOLD MÉRNÖK ZÜRICHREN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 november hó 10-ike. Oly telepek, melyeknél hideg gőzzel mű­ködtetett turbina meleg gőzzel működte­tetett turbinával van kapcsolva, maglik­ban véve ismeretesek, új azonban a két turbinának közös tengelyre való fölékelése. A csatolt rajzon ily turbinatelep lát­ható. A meleg gőzzel üzemben tartott (a) tur­bina — melynek szerkezete tetszőleges és melyet a (b) csövön bevezetett magas hő­mérsékletű gőz hajt, — a (c) cső útján egy (d) gőzfejlesztővel van összekötve. A (d) gőzfejlesztőben elhelyezett (f) kígyós cső a (g) cső útján közlekedik egy máso­dik, hideg gőzzel üzemben tartott (m) tur­binával, mely mögé a (h) kondenzátorban elhelyezett (k) hűtőkígyo van bekapcsolvi. A (k) hűtőkígyót az (1) cső köti össze a hideg gőz-turbinával, míg az (n) szivattyú a hűtőkígyó mögé van bekapcsolva. Űgy a hideg gőzzel, mint a meleg gőzzel üzem­ben tartott turbina az (o) tengelyre van ékelve, mely a fölvett munkát például a (p) dinamógépre viszi át. Magától érthető, hogy a leírt módon egy harmadik turbinát is lehet bekapcsolni. A leírt elrendezésnek az az előnye, hogy a két turbina között semmiféle áttevést al­kalmazni nem kell. SZABADALMI IGÉNY. Hideg és meleg gőzzel üzemben tartott turbinákból álló turbina-telep, az által jellemezve, hogy mindkét turbina ugyan­arra az (o) tengelyre van ékelve. (1 rajzlap melléklettel.) PALLA6 *É8ZVÉNV TÁJÍSASAG NYOMDÁJA BUOAPttTEh

Next

/
Thumbnails
Contents