27467. lajstromszámú szabadalom • Önműködő kikapcsoló berendezés horonytégla sajtókhoz

Megjelent liXJÜ. évi junius lió 16-án. MAGY. W KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 27467. szám. XVI I/c. OSZT A LY. Önműködő kikapesolóberendezés horonytégla sajtókhoz ERSTE BRÜNNER MASCHINEN-FABRIKS-GESELLSCHAFT CZÉG BRÜNNBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 november hó 27-ike. A találmány tárgyát képező, horonytégla­sajtóknál alkalmazott önműködő kikapcsoló berendezésnek az a czélja, hogy a sajtót a sajtolás befejezte után abban a pillanat­ban lehessen önműködően üzemen kívül he­lyezni, melyben a forgattyú és a sajtoló lemez a legnagyobb, vagy közel a legma­gasabb állásában van. Ily módon a vezető oszlopoknak eddig rendkívül gyakori elgör­bülését, továbbá a fogaskerekeknek eltöré­sét, mit a formáknak idő előtt történt betolása idézett elő. teljesen elkerüljük. Csökkentjük továbbá a gép mozgó részei­nek kopását is, de nagyobbítjuk a gép munkabírását. A csatolt rajzon a horonytégla-sajtóknál alkalmazott önműködő kikapesolóberendezés az 1. ábrán hosszmetszetben, a 2. ábrán elölnézetben és a 3. ábrán fölülnézetben látható. Az (1) előtéttengelyre a (2) olaj perselyen lazán egy (3) szíjdob van fölhúzva, melynek (4) mozgató csapjai fölött a lazán fölhúzott (5) kötésiéi mellett a (6) kötésfél van a tengetyre fölékelve, mely egyúttal fékkorong gyanánt is szolgál. A sajtón alkalmazott, alsó végeiken vil­lás (7) karok fölső végei a (8) tengely for­gáscsapágyait képezik, mely tengelyre két (9) emelő van fölékelve. Ezek a szabad vé­geiken alkalmazott (10) füleikkel a laza (5) kötésfél (11) csapjait veszik körül. Ezenkívül a (8) tengelyen három vízszintes, vagy közel vízszintes (12), (13) és (14) kar van fölékelve. Az első (12) kart a (15) súly terheli, mely a (9), (13) és (14) emelőket az 1. ábrán látható helyzetükben tartja, amely helyzet­nél az (5) és (6) kapcsolásfelek egymásba fogódzanak, a belső oldalán (16) bőrbevonat­tal ellátott (17) féktuskó pedig a (6) kötés­félről le van emelve. A (13) kar a (18) csap útjában fekszik, mely a (19) vonórúdon megerősített (20) tokba van ágyazva és melyet a (21) rúgó állandóan kifelé nyom míg a (14) kar mellső részében egy két oldal felé kiálló (22) csap foglal helyet, mely a (17) féktuskó (17) karjának szerelésére szolgál. A legelőnyösebben U-alakú kereszt­szelvényű (17) fékpofa fémmel ki vau öntve és (23) furatokkal fölszerelve, melyekbe a (7) karok (24) nyúlványain megerősített (25) rudak fogódzanak. Az ezek által vezetett (28) nyomórúgók a (17) féktuskót a (6) kö­tésfélre törekszenek szorítani, de ezt a sajtó működésénél a (15) súly meggátolja. Amint a föl- és lefelé mozgó (19) vonó-

Next

/
Thumbnails
Contents