27373. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kókuszolaj tisztítására

•Megjelent 1903. évi junius lió 8-án. MAGY SZABADALMI szabadalmi lei ras 27378. szám. IV/h/l. OSZTÁLY. Eljárás kókuszolaj tisztítására. MARSNER FERENCZ GYÁROS KÖNIGL. WEINBERGENREN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 szeptember hó 5-ike. A kókuszolajnak tisztítását, azon czélból, hogy azt táplálkozási czélokra alkalmassá tegyük, a következőleg hajtjuk végre. 100 kg. kokuszolajat zoraánczozott edény­ben 36° C.-ra melegítünk és erre, folytonos kavarás közben, egy vagy több vékony sugár­ban 3 kg. 40° Bé. sűrűségű, 35° C.-ra me­legített nátronlúgot elegyítünk hozzá. Miután a fölszinen összegyűlt kellemetlen szagú szappananyagot lefölöztük, a kókuszolajhoz 2 kg. porított konyhasót (NaCl) adunk hozzá s azután az elegyet körülbelül 25° C. hőmér­séklettel bíró térben mintegy két óra hosszáig állani hagyjuk. Az ezen idő alatt a keverék fölszinén összegyűlendő tisztátlanságokat le­fölözzük, a tiszta olajat az üledékről lefejt­jük, megszűrjük és végül 70—80° C. hő­mérséklettel bíró vízben kétszer megmossuk. olajat egy ideig minden mosás után állani '* Tyjuk és a tisztátlan víztől elkülönítjük. Az így megmosott olajhoz ekkor 2 kg., ^0 1. vízben föloldott szódát adunk hol ntegy 40—50° C. hőmérsék­az elegyet 100° C. hőmérsék- j k 'n, mindaddig főzzük, míg a kellemetlen szagú párák tökéletesen eltűn­nek s helyettük az elegyből a friss vaj sza­gára emlékeztető kellemes illat száll föl. Midőn ez bekövetkezett, a további főzést megszüntetjük és a kokuszolajat keskeny edényekben körülbelül 10—15° C. hőmér­sékletnél állani hagyjuk. Miután ezen állás közben az olaj a víztől elkülönődött, az ola­jat lefejtjük és még egyszer 110° C. hőmér­sékletre melegítjük, azon czélból. hogy belőle a víznek utolsó nyomai is eltávolíttassanak. Az ilyen módon kapott kókuszolaj 358 /0 -kal kiadóbb a legjobb vajnál is. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás kókuszolaj tisztítására, jellemezve az által, hogy 100 s. r. fölmelegített kokusz­olajhoz 3 s. r. 40° Bé. sűrűségű, mintegy 35° C.-ra melegített nátronlúgot elegyí­tünk, azután fölszinen összegyűlt szap­panszerű réteg lefölözése után 2 s. r. konyhasót adunk hozzá s erre körül­belül két óra hosszáig az elegyet mintegy 25° C. hőmérséklettel bíró térben állani hagyjuk, azután a lefejtett tiszta olajat megszűrjük, forró vízben kétszer meg­mossuk, erre 2 s. r. szódának 50 1. 40—50° C. hőmérséklettel bíró vízben készített oldatát öntjük hozzá és 100° C. hőmérséklet mellett mindaddig főzzük, míg csak az elegyből a friss vaj szagára

Next

/
Thumbnails
Contents