27352. lajstromszámú szabadalom • Újítás szivattyúkon

Megjelent 1903. évi junius lió 10-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 27352. szám. XXI/C. OSZTÁLY. Újítás szivattyúkon. HÖNIG OTTÓ SZIVATTYÜGYÁROS ARADON. A szabadalom bejelentésének napja 1902 julius hó 15-ike. A találmány tárgyát szivattyúkon eszkö­zölt újítás képezi, melynek lényege abban áll, hogy az összes szelepek és vízcsatorna a szivattyúhenger alatt vannak elrendezve, úgy hogy a hengerbe hatolt homok és egyéb tisztátalanságok a dugattyú nyomó­löketénél a hengerből kiesnek, miáltal a henger és dugattyú a gyors kikopástól megóvatik. Egy további előnye jelen újí­tásnak, hogy az összes szelepek igen köny­nyen hozzáférhetők, vagyis tisztíthatók és esetleg kicserélhetők. Mellékelt rajzon jelen újítás egy szivaty­tyún alkalmazva látható, és pedig az 1. ábrán hosszmetszetben, a 2. ábrán keresztmetszetben. A mint ezen rajzból látható, a tetszőle­ges szerkezetű (d) szívószelepek és (f) nyomószelepek egy közös (h) szelepszek­rényben vannak elrendezve, melybe a (b) szívócső és (g) nyomócső nyílik. A (h) sze­lepszekrény a szivattyú alatt van elren­dezve és a (d) és (f) szelepek közötti tere a fekvő szivattyúhengernek legmélyebb al­kotójából kiinduló (e) csatornák útján köz­lekedik az (a) dugattyú előtti és mögötti térrel, úgy hogy a dugattyú nyomólöketé­nél a hengerbe esetleg behatolt piszok az (e) csatornákon kihull. Magától értetődik, hogy egyszeresen működő szivattyúknál az egyik (e) csatorna elmarad. A szelepszekrény egy könnyen levehető, közös (l) födéllel van lezárva, melynek le­vétele után az összes szelepek hozzáférhe­tők a nélkül, hogy a gépnek valamely más alkatrészét l<e kellene szerelni. A rajzban föltüntetett kiviteli alaknál az (1) födél leerősítése egyetlan (m) csa­varral történik, használható azonban ugyan­erre a czélnak megfelelően több csavar vagy bármely más megerősítési mód is. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Újítás szivattyúkon, az által jelle­mezve, hogy az összes szelepek és a szelepektől a szivattyúhengerhez vezető vízcsatornák a szivattyúhenger alatt vannak elhelyezve. 2. Az 1. alatt igényelt újításnak egy ki­viteli alakja, az által jellemezve, hogy az összes szelepek egy egyetlen födél­lel lezárható közös szelepszekrényben vannak elhelyezve. (1 rajzlap melléklettel.) paí.ca8 ^••/.c' tab8a8mü nyomdája 0' loaítete*

Next

/
Thumbnails
Contents