27346. lajstromszámú szabadalom • Kézi mángorló

Megjelent J1J03. évi jnnius hó 6-áii. MAGY. @ KIR SZABADALMI gj® HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 27346. szám. XVIIIM. OSZTÁLY. Kézi mángorló. WAGNER ANDRÁS SEGÉDJEGYZŐ HERENDJESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 október hó 19-ike. Jelen találmány tárgyát oly kézi mán­gorló képezi, melyet egy ember könnyen ke­zelhet s az a nagy előnye van, hogy nem szükséges külön súly, vagy rúgó szerkezet a hengerek összenyomására s így igen könnyű és bárhol fölállítható. A találmány tárgya a mellékelt rajzon van föltüntetve, melynek alkatrészei a kö­vetkezők : Az (a) állványra ágyazott (b) hengert egy közönséges (c) kézi forgattyúval forgatjuk. Ezen (b) hengerre tekerjük föl a mángor­landó ruhát. Ugyancsak az (a) állványra van a (d) emelő pár forgathatóan erősítve, melyre (e) csapokon forgó (f) henger van szerelve. Ha a (d) emelőpár végét össze­kötő (g) rudat egyik kezünkkel lenyomjuk, akkor az emelőpárra ágyozott (f) henger a mángorlandó ruhával betekert (b) hen­gerhez szoríttatik, már most a másik ke­zünkkel (c) forgattyú segélyével a (b) hen­gert hozzuk forgásba, a ruha mángorlódik. A mángorlás végeztével a (d) emelttyűt fölemeljük, a pontozottan rajzolt helyzetbe és a (b) hengerről a ruhát letekerjük. Megjegyzendő, hogy a forgatás megköny­nyítésére fogaskerék, vagy más ismert áttételt is alkalmazhatunk. SZABADALMI IGÉNY. Kézi mángorló, jellemezve az (a) állványba ágyozott (c) forgattyúval, vagy bármely ismert áttétel segélyégel forgatott (b) henger és ugyancsak az (a) állványra szerelt (d) emelőpár között forgó (f) henger által, azon czélból, hogy ha a (d) emelő végeit öszzefogó (g) rúdra nyomást gyakorolunk, az (f) henger a (b) hengerhez tetszés és szükség szerinti erővel nyomassék. (1 rajzlap melléklettel.) &J.LLk6 VESZVÉN* TÁR8AHAC N.ÓMIAJ. OUÜAPEBTFN

Next

/
Thumbnails
Contents