27269. lajstromszámú szabadalom • Eljárás organikus karbonsavak chloridjainak és anhydridjeinek előállítására

Megjelent 1903. évi május hó 30-án. MAGY. g|! KIR. SZABADALMI ||g|g HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 27269. szám. IV/h/l. OSZTÁLY. Eljárás organikus karbonsavak chloridjainak és anhydridjeinek előállítására. BADISCHE ANILIN- & SODAFABRIK CZÉG R/M LUDWIGSHAFENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 november hó 18-ika. Organikus savchloridoknak (karbonsav­chloridoknak) technikai előállítása chlor­szulfonsavval eddig még nem sikerült. Baumstark adatai szerint (Annalen 140, 75 1.) chlórszulfonsavaknak eczetsavra vagy vaj­savra való behatásánál nem keletkeznek savchloridok, hanem esetleg szulfoszárma­zókok. Heumann és Köchlin (Ber. 1882, 1116 1., 1. még Lassar-Cohu-t is) sem kaptak víz­telenített eczetsavas nátriumnak chlorszul­msavval való kezelésénél aczetylchloridot. " molekula chlorszulfonsavnak 1 molekula benzoesavra való behatásánál az említett juvárok csak kis mennyiségű benzoylchlori­dot tudtak kimutatni, míg a benzoesavnak főrésze másnemű termékeket (szulfobenzoe­savat) adott. Benzoesavas nátronnak ben­zoesav helyett való alkalmazása sem mu­tatkozott a kihozatalra nézve előnyö­sebbnek. Mi azt találtuk, hogy organikus karbon­savak chloridjainak és ezzel anhyaridjeinek előállítása is rendkivül könnyen és simán sikerül, ha a karbonsavakat vagy ezek sóit és a chlorszulfonsavak sóit pontosan vagy megközelítőleg a megfelelő molekuláris ará­nyokban egymásra hatni engedjük. A sav­chloridokká való átalakulás egyes esetek ben melegítés nélkül már a sók összehozá­sánál végbe megy a következő egyenlet szerint: R COO Me + Cl SOs Me = R CO Cl + Me2 S04 Ha az orgánikus sav sójának 1 moleku­lája helyett 2 molekulát veszünk, akkor természetesen a megfelelő savanhydrideket kapjuk. Az eljárást a következő példákkal magya­rázzuk meg: 1. példa. Acetylclilorid élőállítása. 180 rész chlorszulfonsavas nátront 80 rész (vízmentes) eczetsavas nátronnal keve­rünk és melegítjük. A keletkezett acetyl­clilorid főrésze már az átalakulásnál sza­baddá váló reakcziómeleg folytán átdesz­tillál, a maradékot további melegítés útján hajtjuk át. 2. példa, Eczeisavanhydricl előállítása. 150 rész chlorszulfonsavas nátront és 170 rész vízmentes eczetsavas nátriumot jól összekeverünk és azután melegítjük; kb. 75° C.-nál a reakczió erős melegfejlődés mellett megkezdődik, mi mellett az anhydrid egy része átdesztillál. A maradékot kb. 200—250° C.-ra való további melegítéssel hajtjuk át.

Next

/
Thumbnails
Contents