27247. lajstromszámú szabadalom • Borszesszel fűtött vízelpárologtató

27247. szám. XVI/d. OSZTÁLY. Borszesszel fűtött vízelpárologtató. CENTURY THERMAL BATH CABINET G. M. B. H. CZÉG BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 oktober hó 6-ika. Megjelent lí)03. évi május hó 39-én. MAGY.jg KIR. SZABADALMI HEI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS A találmány tárgyát a csatolt rajzon áb­rázolt, fürdőkamrákban gőz vagy meleg le­vegő előállítására használható, borszesszel fűtött készülék képezi, mely lényegében a borszeszlángzó és a (b) vízelpárologtató csésze elhelyezésére szolgáló (a) edényből áll. Hogy a borszeszlángzó — melyet az (a) edényben elhelyeztünk — ebben el ne tolódhassák, az (a) edény (c) feneke köze­pén mélyítve van és eme mélyedésben fog­lal a serpenyőalakú (d) borszeszlángzó he­lyet. A (d) borszeszlángzó salakgyapjúval van megtöltve, mely az égésre kedvezőbb befolyást gyakorol, mint az azbesztszálak; eme salakgyapjút a (d) borszeszlángzót fölül lefödő (e) drótháló takarja. A (b) víz­elpárologtató csészének a láng, illetve az égéstermények elvezetésére és egyúttal a víz melegítésére is szolgáló (f) kürtője van, mely utóbbi fölött az égésterménye­ket és a sugárzó hőt a víz felé vissza­verő, homorú (g) süveg van elrendezve. Hogy szállítás közben az elpárologtató csészéből víz ne folyhassék ki, a csészének befelé nyúló, lefelé lehajlított (h) kari­mája van, továbbá oly czélból, hogy a szál­lításnál a csésze fogantyúja körül se fo­roghasson és a kézből ki ne csúszhasson, az (i) fogantyún egy vízszintes lemez van megerősítve. Ha a leírt készüléket meleg levegő elő­állítására használjuk, a (b) csésze helyére a meleg levegőt elosztó (k) lemezt tesz­szük. SZABADALMI IGÉNY. Borszesszel fűtött vízelpárologtató vagy le­vegőmelegítő, az által jellemezve, hogy a salakgyapjúval telt borszeszlángzó és a (b) elpárologtató csésze vagy (k) me­leg levegőt elosztó korong elhelyezé­sére szolgáló (a) edény egy belső, kör­alakú mélyedéssel van ellátva, melyben az ugyancsak ily alakú toldattal ellátott borszeszlángzó foglal helyet, a (b) el­párologtató csésze pedig rögzíthetése ezé Íjából lefelé ugyancsak megszűkül, fölül pedig egy befelé, azután lefelé hajlított (h) szegéllyel, továbbá egy vízszintes lemezzel ellátott (i) fogan­tyúval van fölszerelve. (1 rajzlap melléklettel.) .éuiuÉhVTARBAíXc NYOMDÁJA ^UDAPBSTKi.

Next

/
Thumbnails
Contents