27230. lajstromszámú szabadalom • Eljárás eczetsav, metylalkohol, kátrány és szén előállítására mezőgazdasági üzemben kapott hulladékok száraz desztillácziója által

Megjelent 1903. évi május hó 28-án. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 27230. szám. IV/h/l. OSZTÁLY. Eljárás eczetsav, methylalkohol, kátrány és szén előállítására mezőgazdasági üzemben kapott hulladékok száraz desztillácziója által DR SARTIG JOHANNES VEGYÉSZ CHARLOTTENBURGBAN ÉS DR WAAGE ALFRÉD JÓSZÁGIGAZGATÓ ILOKBAN. Pótszabadalom a 22978. sz. törzsszabadalomhoz. Bejelentésének napja 1902 november hó 20-ika. A 22978. sz. szabadalom tárgyát oly el­járás képezi melynek segélyével a mező­gazdasági üzemben kapott hullaeékokból, többek között kukoriczaszárakból, szőlőga­lyakból, továbbá a kender hulladékaiból eczetsav, methylalkohol, kátrány és szén, állítható elő. Jelen pótszabadalom a len földolgozásánál kapott növényi hulladékok­nak ugyanezen ezélra való fölhasználására s azoknak a 22,978. sz. szabadalom által védett eljárás szerinti földolgozására vo­natkozik. A lenhulladékok száraz destillatiója által szintén nyers eczetet kapunk, melynek to­vábbi kezelése a fönt fölsői olt anyagoka adja. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás eczetsav, methylalkohol, kátrány és szén előállítására a len földolgozásánál kapott növényi hulladékokból a 22,978. sz. szabadalom szerint jellemezve az ál­tal, hogy ezen növényi hulladékokat száraz destillatiónak vetjük alá és a kondenzált termékeket megfelelő módon földolgozzuk. *ALLA? RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1YOMOÁJ* BUDAPESTET.

Next

/
Thumbnails
Contents