27212. lajstromszámú szabadalom • Javítások téglaégető és szárítóberendezések szállítószerkezetein

Megjelent 1903. évi május hó 26-án. MAGY. gjj KIh. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 27212. szám. XVII/C. OSZTÁLY. Javítások téglaégető és szárító-berendezések szállítószerkezetein. BOHN MIHÁLY TÉGLAGYÁROS NAGY-KIKINDÁN. Pótszabadalom a 24134. sz. szabadalomhoz. Bejelentésének napja 1902 október hó 17-ike. A 24134. számú törzsszabadalom tárgya oly kombinált téglaégető és szárító beren­dezés, melynél az égető kemencze ci sza­rító épület belső terébe van beépítve és melynél a tégláknak a téglasajtóktól a szárító valamelyik emeletére, illetve ezen emeleten végig való szállítását forgó hen­gerek körül vezetett szalagokból álló szál­lító szerkezettel eszközöljük. Ezen, a törzsszabadalom 2. igénypontjá­ban védelem alá helyezett szállító szerke­zetnek több hibája volt, nevezetesen a szál­lító szalag a széleken igen hamar elko­pott és ez által használhatatlanná vált, to­vábbá gyakran megesett, hogy a szállító szalag a forgó hengerekről leesett és az üzemet megakasztotta. A jelen találmány tárgya ezen hátrányo­kon segít, és pedig egyrészt az által, hogy szállító szalagnak szélét bádoglemezzel be­foglaljuk, vagy ahhoz szélein közönséges köteleket vagy drótköteleket foglalunk, úgy hogy ezek futnak a hengereken és a szállító szalagnak széleit a kopástól meg­kímélik. Másrészt a jelen találmány szerint a forgó hengerek mellett két oldalt a szál­lító szalag síkjában függélyes tengelyek körül forgó korongok alkalmaztatnak, me­lyek a forgó henger legmagasabb szint­ben fekvő alkotójával a szállító szalag számára úgyszólván egy vályút alkotnak, úgy hogy a szállító szalag oldalt elmoz­dulva, nem eshetik le a forgó hengerről, hanem valamelyik koronghoz ütközik; ezek a korongok kúpos fogazással a forgó han­gerekkel kapcsolatban lehetnek és ezek­kel együtt foroghatnak, vagy pedig közön­ségesen nem forognak, a koronggal semmi­féle kapcsolatban sem lévén, hanem csak | olyankor forgattatnak el a szállító sza­lagnak hozzájuk súrlódó széle által, ha a szállító szalag fölületüket érinti. A találmánynak példaképen való fogana­tosítását a mellékelt rajz 1. ábrája oldalnézetben, a 2. ábra elölnézetben ábrázolja. Az (a) szállító szalagnak tetszőleges burkolással vagy kötelekkel befoglalt (al) szélei a szállító szalagnak oldalt való el­mozdulása alkalmával a (b b) tárcsákhoz ütköznek, melyek közül a baloldali a (c) forgó hengerrel (d) kúpos fogazással kap­csolódik, míg a jobboldali szabadon áll és csak olyankor fordul el, ha a szállító sza­lag széle fölületét érinti. SZABADALMI IGÉNY. Javítások a 24134. számú törzsszabada­lomban védett kombinált téglaégető és

Next

/
Thumbnails
Contents