27185. lajstromszámú szabadalom • Berendezés fatárgyaknak önműködő, folytonos és szabályozható impregnálására

Megjelent IDO.'i. évi május hú 26-án. MAGV. í KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 27185. szám. VIII/c. OSZTÁLY. Berendezés fatárgyaknak önműködő, folytonos és szabályozható impregnálására. GIUSSANI TAMÁS KERESKEDŐ MILANÓBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 szeptember hó 6-ika. A jelen találmány tárgyát képező beren­dezés különösen oly fatárgyak impregnálá­sára szolgál, melyek előbb egy meleg és ezután egy vagy több hideg fürdőbe már­tandók. Ezen berendezés különböző elemekből áll, nevezetesen: 1. az impregnáló folyadékot befogadó tar­tályokból és 2. azon szerkezetekből, melyek a fatár­gyakat az első tartály fölé hozzák, az ebben tartalmazott meleg fürdőbe mártják, ezután azokat kiemelve megfelelő sebességgel a második tartályhoz menesztik, az ezen tar­tályban lévő hideg fürdőbe mártják és végre megtörtént impregnálás után ismét ki­emelik. A mellékelt rajzban példaképen egy vasúti talpfák impregnálására szolgáló be­rendezésnek egy foganatosítási alakja van föltüntetve. Az 1. ábra a berendezés oldalnézetét lát­tatja. A 2. ábra a meleg fürdőt tartalmazó tar­tály nagyobb léptékű harántmetszete. A 3. ábra a talpfáknak a meleg fürdőbe való bevezetésére szolgáló szerkezetnek nagyobb léptékű oldalnézete. A 4. ábra a talpfáknak a meleg fürdőből a hideg fürdőbe való átvezetésére szolgáló szerkezetnek ugyancsak nagyobb léptékű oldalnézete. A jelen foganatosítási alaknál két tartály van elrendezve, az első a meleg fürdőt, a második a hideg fürdőt tartalmazza. A meleg fürdő számára szolgáló (D) tar­tály (1. és 2. ábrák) vaslemezből, derék­szögű négyszögű harántmetszettel készül és egy lemezből készült födéllel van elzárva, mely két hosszkarimájával folyadékkal meg­töltött vályúkba illeszkedik, úgy hogy hidraulikus zár létesül, mely a fürdőből keletkező gőzöknek oldalt való kiáramlását megakadályozza. A födélnek a fürdő bevezető végén lévő részét minden egyes talpfa bevezetésekor megnyitjuk, míg a födélnek a fürdő kive­zető végén lévő része csak akkor nyittatik meg, midőn egy talpfa a meleg fürdőből a hideg fürdőbe vezettetik át. Az első fürdőt vasból készült gőzveze­tékekkel fűtjük, melyekből a kondensvizet a gőzfejlesztőnek tápszivattyúja közvetlenül szívja ki. A fatárgyak által fogyasztott fürdőfolya­dék utántöltését úszók révén működtetett tápszerkezetek önműködően foganatosítják. A hideg fürdőt tartalmazó (E) tartály

Next

/
Thumbnails
Contents