27134. lajstromszámú szabadalom • Rugóval hajtott szobai ventillátor

Megjelent 11HKÍ. évi május lió 11-én MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 27184. szám. Vlir/k. OSZTÁLY. Rugóval hajtott szobai ventilátor. HEINRICH NEUDÖRFFER NACHFOLGER CZÉG STUTTGARTBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 november hó 8-ika. Jelen találmány tárgyát >val v szobai ventilátor kénezi, iri„j az elektro­mosság segélyével hajtott közönsége ven­tilátoroktól eltérően oly tokkal bír, mely­ben egy vagy több rúgó van elrerdezve, a hol ezen rugók kézzel vagy m chanikus úton fölhúzatnak s feszültségüket egyke­rékmű útján a szárnyakat tartó tengelyre viszik át. A gyors forgásba hozott ventilátor­szárnyak egyszersmind szabályozó gyanánt is szolgálnak s a ventilátornak egyenletes sebességgel való működését idézik elő. A mellékelt rajzlapok 1. ábrája a ventilátort hátulról, a 2. ábra pedig oldalról nézve mutatja. Az (a) tokban egy (b) tengely foglal he­lyet, mely a (c) hajtótengely által, a kú­pos (d) fogaskerekek segélyével forgásba hoz. a, a uikban elrendezett rúgót az is­mert módon fölhúzza. Ezen rúgó feszereje -1 7 (f) fogaskerékáttétel segélyével a szár­• yak (g) tengelyére vitetik át, mely ennek következtében a (h) szárnyakkal együtt .egyenletes sebességű forgásba hozatik, mi­vel a (h) szárnyak szabályozó gyanánt szol­gálnak. A (g) tengely szükség esetén víz­szintes helyett függélyes vagy rézsútos irányban is beágyazható, mely esetben egy kúpkerék-hajtómű elrendezése válnék szük­ségessé. SZABADALMI IGÉNY. Rúgóval hajtott szobai ventilátor, jelle­mezve az (a) tokban elrendezett s a ventilátor szárnyainak (g) tengelyét egy (f) kerékmű segélyével forgásba hozó rugók által, a hol a (h) szárnyak egy­szersmind szabályozó gyanánt szolgál­nak s a (g) tengelyt állandó forgási sebességgel hajtják. (1 rajzlap melléklettel.) Hu*. í)és2vÉNvrl»8Aa«o NYÖMOAM au6*«ítí*

Next

/
Thumbnails
Contents