27118. lajstromszámú szabadalom • Köszörülési berendezés

Megjelent 1903. évi május lió 11-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 27118. szám. Xll/f. OSZTÁ LY Köszörülési berendezés. HASPEL FERENCZ LAKATOS HAFINGBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 november hó 10-ike. -leien találmány tárgyát köszörülési be­rendezés képezi mely két aczéllemez egy­szerű beállítása által kések, balták, ollók &tb. egyik vagy mindkét oldalon való élesítését engedi meg. A mellékelt rajzban a találmány tárgya egy példakép vett foganatosítási alakjában van föltüntetve és pedig 1. ábrán nézetben, 2. ábrán fölülnézetben, 3. ábrán az 1. ábra x -x vonala szerint vett metszetben. Alkalmas öntött vas vagy hasonló anyag­ból készült állványon két (A, B) aczéllemez úgy van egymás mellé szerelve, hogy egy­mást még részben átfödik. Ezen czélból a mellső csapágyfölület és az egyik köszörü­lési korong között a másik korong vastag­ságának megfelelő (C) gyűrű vau beillesztve. A korongok ötszögletüek és akkép van­nak köszörülve, hogy a (2) élek le vannak gömbölyítve. A korongok az állványra ak­kép szereltetnek, hogy állandóan az egyik korong egyik éle a rajta fekvő és azt túl­fedő korong élével (a) hegyes szöget képez, mely az élesítendő kés köszörülési szögének felel meg. A megerősítésre (D) anyacsava­rok szolgálnak, melyek beállítás czéljából meglazíttatnak, használat előtt pedig meg­húzatnak. Ha kést vagy ollót, melynek metsző éleit csak egyoldalon kell élesíteni, akarunk kö­szörülni, akkor (1) köszörülési élt a (3) él­lel állítunk szembe. A köszörülés mindig oly módon történik,. hogy az illető kést az élesítő élek között egy oldalon lehúzzuk. A korongok egymáshoz való beállítása a kés köszörülési szögének megfelelően a meg­erősítési csavarok lazítása után történik. A berendezésen egy oldalon üregesen éle­sített késeket, pl. a czipészek kerekítő szer­számát is lehet élesíteni, mely czélból a (3) köszörülési élek vannak alkalmazva. Ha az aczéllemezek élesítő élei eltompul­nak, akkor leszerelendők és más berende­zésen újból élesítendők. SZABADALMI IGÉNY. Berendezés kések köszörülésére, azáltal jel­lemezve, hogy két ötszögletes (A, B) aczéllemez beállíthatóan akkép van az (E) állványra szerelve, hogy egymást át­födve metsző éleikkel, hegyes (a) szöget képeznek, mely az élesítendő kés köszö­rülési szögének felel meg, mi mellett egyoldalú élesítéshez az (1) éllel legöm­bölyített (2) élt állítunk szembe, mig egyoldalú üreges élesítéshez a (3) élek használtatnak megfelelő beállítási szög mellett. (1 rajzlap melléklettol.) P*IJ>. RÉSZVÉWTjLqflASÁO NYOMD*"* OUDAPESTEft

Next

/
Thumbnails
Contents