27116. lajstromszámú szabadalom • Gyorsmelegítő fürdőkályha

Megjelent lí)03. évi május !ió 23-án. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 27116. szám. XXI/a OSZTÁLY­Gyorsmelegítő fürdőkályha. HANÁK MIKSA KERESKEDŐ BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 október hó 28-ika Jelen találmány tárgyát egy fürdőkályha képezi, melyben a víz igen rövid idő alatt fölmelegszik s mely mindaddig, míg a tűz el nem alszik, meleg vizet szolgáltat. Míg az eddigi fürdőkályháknál csakis a kályha oldalfalát alkotó kettős köpeny kö­zötti tér szolgált a víz fölvételére, addig jelen kályhánál még egy kettős fenék is van alkalmazva, a mely által bezárt tér az oldalfalak által képezett térrel közlekedik, úgy hogy a víz most nemcsak az oldalfalak között, hanem a tüzelőanyagot hordó ket­tős fenék között is melegszik. Ezenkívül a kályha belsejében, a tüzelő térben még egy többszörösen hajlított kígyócső is van elrendezve, melyen a kály­hába áramló víz áthaladva, előmelegíttetik. Mellékelt rajz jelen kályhának egy példa­képem kiviteli alakját tünteti föl függé­lyes hosszmetszetben. A kályha oldalfalát alkotó kettős (a b) köpenyhez a kettős (al bl) fenék csatla­kozik, mely a (c) rostély részére kellően ki van vágva s e helyen egyesítve is van, úgy hogy az (a al) és (b bl) falak egy összefüggő zárt tartályt képeznek. A kályha belsejében a tűz fölött egy többszörösen meghajlított (e) cső van el­rendezve, melynek (d) vége a vízvezeték­kel van összekötve, (f) vége pedig a kályha vízterébe nyílik. Az égéstermékek a (h) kürtőn távoznak, a meleg víz pedig a fürdőkádhoz vezető (g) csövön áramlik ki. A kályha működése már most röviden a következő: A (d)-nél beáramló víz az (e) csőben elő­melegíttetik, úgy hogy már meleg állapot­ban jut az (a b) köpenyek és a hatásos vízkeringés folytán az (al bl) fenéklapok közé, a hol igen gyorsan és elég magas hő­fokra fölmelegszik. Az (e) kanyarcsövet czélszerűen úgy szer­kesztjük és helyezzük el, hogy ezt a fűtő­gázok minél nagyobb fölületen érintsék. A rajzban föltüntetett kiviteli alaknál, pl. az (e) cső egy csúcsával lefelé fordított kúp­paláston leírt hullámvonal mentén van ve­zetve, miáltal elérjük azt, hogy a tűz az (e) csőnek majdnem egész külső felét érinti. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Gyorsmelegítő fürdőkályha, jellemezve a víz fölvételére szolgáló kettős kö­penyhez csatlakozó, a rostély részére kellően kivágott kettős fenék és a tü-

Next

/
Thumbnails
Contents