27020. lajstromszámú szabadalom • Kasza

.Megjeleni 87)03. évi április hó 24-én. MAGY. gfg| KIR. SZABADALMI j|||| HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 27020. szám. X/a. OSZTÁLY. Kasza. PAPP ISTVÁN KOVÁCSSEGÉD NAGY-BATONYBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 julius hó 2-ika. A találmány tárgya egy szokás szerinti , módon készült kovácsolható aczélkasza, a ! melynek alsó lapja azonban rézsút balról | jobbra végig reczézve van. A reczézés kézi vágóval eszközöltetik, s a reczézés folytán a kaszának a rendes él helyett fürészalakú fogasvágó éle van. Ezen reczés kasza előnye, hogy azt nem kell kalapálni és jobban vág mint a rendes kés élű kasza. Találmányom második részét egy készülék képezi, mellyel a kasza a nyélre erősíttetik. Ezen készülék szerkezete a következő: (a) csavar a nyélen balról jobbra áthatol s a jobb oldalon mintegy 10 cm.-nyire kinyúlik a csavar a nyélre, egy részén fejjel, másikon egy anyacsavarral van rászorítva. A csavar kinyúló részére két (cl és c2) anyacsavar alkalmaztatik. A nyél alsó részén az előbb említett sróf alatt (d) csukló van három j sróffal a nyélhez erősítve, mely csukló (b) csavarral van ellátva. A kaszanyak át van fúrva, s a (g) fúrat alatti része lefelé és hátrafelé nyúlik a nyúlvány vége pedig derékszögben meg van hajtva (2. ábra). J A derékszögű hajtás alsó része 1 cm. | széles és 8 cm. hosszúságban ki van vágva. | A kaszanyakon lévő (g) lyuk a (d) csukló­ból kiálló (b) srófra jő, a derékszög alatti hajtás alsó részén kivágott (f) nyílásba pedig az (a) sróf illesztetik, (cl és c2) csavaranyák megerősítését eszközlik. A (b) csuklós sróf és a derékszögű nyúlvány alsó részén levő (f) nyílás együttműködése lehetővé teszi azt, hogy a kaszapenge állása megfelelően változtatható t. i. hogy az összébb vagy széjjelebb, följebb vagy lejebb állítható. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Kasza, jellemezve azáltal, hogy a penge metsző éle reczézve van s ez által fűrészszerű, í 2. Kasza, jellemezve azáltal, hogy a kasza­penge (g) lyuk és (f) hasíték, továbbá (a) merev csavar és (b) csuklós csavar közvetítése által a kaszanyélhez állít­hatóan van erősítve. (1 rajzlap melléklettel.) °ALLA8 RÉSZVÉNY TÁR8A8Á0 NYOMDÁJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents