27005. lajstromszámú szabadalom • Ozmiumszálak elektromos izzólámpák számára és eljárás azok előállítására

Megjelent lííO.'i. évi április hó 17-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 27005. szám. ll/b. OSZTÁLY. Ozmiumszálak elektromos izzólámpák számára és eljárás azok előállítására. ÖSTERREICHISCHE GASGLÜHLICHT- UND ELECTRICITÁTS­GESELLSCHAFT CZÉG, MINT WELSBACHI DK AUER KÁROLY VEGYÉSZ JOGUTÓDJA BÉCSBEN. Bejelentésének napja 1899 január hó 22-ike. Elsőbbsége 1898 január 15-töl kezdődik. Abszolút- tömör szálaknak ozmiumból való előállítása a technikában eddig még nem volt ismeretes. Az ozmiumot, mely csak a legmagasabb hőmérsékletnél olvad és rend­kívül könnyen oxidálódik, mint reguluszt nagy ridegsége folytán semn iféle módon sem húzás, sem hengerelés útján nem lehet földolgozni Föltaláló már most azt találta, hogy van az ozmiumnak olyan állapota, melyben annak strukturája finoman likacsos, fémszivacs­szerű, de majdnem tömör és majdnem homo­gén. Ebben az állapotban az ozmium kitű­nően alkalmas elektromos izzólámpák szá­mára való szálak készítésére. Ezt az álla­potot megkapjuk, ha a rideg ozmiumot va­lamely hordozó vagy kötőanyag segélyével szállá alakítjuk és azután izzítás útján a hordozó, illetve kötőanyag elpusztítása mel­lett az egyes ozmiumrészeeskéket szállá hegesztjük össze. A szál akkor igen finoman likacsos, azonban mégis megközelítőleg, ha nem is teljesen tömör. Azon hőmérsékletek­nél, melyeknél a platina elillan, ezen szálak tűzállók. E mellett az ozmiumszál izzítását csak addig szabad fokozni, hogy az finoman likacsos maradjon, mert a magasabbra heví­tett, tehát nagyon tömörített szál a lámpá­ban való izzításnál könnyen szétreped, tehát bizonyos mértékben úgy viselkedik, mint egyr rideg szál, míg a finoman likacsos, de meg­felelő izzítással összefüggővé tett ozmium­szál olyan szállal hasonlítható össze, mely nagyobb rugalmassággal bír. Az utóbb említett szálak hidegen fém­fényűek, koharensek, rugalmasak és csak néhány század milliméternyi átmérő mellett is egyenletes vastagok. Hosszasága több ezer­szerese lehet átmérőjének. Az ilyen szálak előállítása igen magas, a platina elgőzölgési pontját meghaladó hő­mérsékletnél történik az igen finom, csak kevéssé összefüggő ozmiumrészeknek szaba­don mozgatható szálakká való elektromos hegesztése útján. A szálak az említett hő­mérsékletnél oxidáló hatású gázok távol­létében vagy vakuumban teljese n tűzállók és ekkor vakító fényt árasztanak ki, mely izzólámpáknál alig elképzelt áramökonömiá­val bír. A szálak fehér izzásnál nagyon szívó­sak, de könnyen hajlíthatok. Több száz óráig tartó fehér izzás által az ilyen szálak fino­man likacsos, majdnem tömör fémszivacs­szerű struktúrával bíró ozmiumja lassanként

Next

/
Thumbnails
Contents