26933. lajstromszámú szabadalom • Robbanásmentes olajlámpa

Megjelent 11)03. évi április hó 11-én. MAGY SZABADALMI KIR. III VATAL SZABADALMI LEI RAS 26933. szám. n/d. OSZTÁLY. Robbanásmentes olajlámpa. STILLMAN GYÖRGY REESE MAGÁNMÉRNÖK PHILADELPHIÁBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 augusztus hó 19-ike. A jelen találmány tárgyát oly robbanás­mentes olajlámpa képezi, melynek olajtar­tója részben abszorbeáló anyaggal és olaj­jal, részben pedig tisztán olajjal van meg­töltve, hogy minél több olajat legyen képes magába fogadni és egyúttal az olaj rázkó­dása is megakadályoztassék. Ezen czélból az olajtartó egy átlyukgafott lemez segé­lyével két kamrára van osztva, mely közül az alsó kizárólag az olajnak és az ebben lévő tisztátlanságoknak, valamint a bél vé­genek befogadására szolgál. A fölső kamra valamely folyadékelnyelő anyagnak, például pamutnak és olajnak fölvételére szolgál, és minthogy az alsó kamrában lévő olaj fö­lött van, egyrészt megakadályozza ezen olajnak erős rázását, másrészt állandóan olajjal táplálja az alsó kamrát, végül pe­dig megakadályozza az olajtartónak kelle­metlen izzadását. Az átlyukgafott lemezhez erősített bélvezető cső és az olajtartóra szerelt sipka egy fölfogó kamrát képez, mely például a lámpa földöntésekor a tartóból kiömlő olajnak fölvételére szolgál. A lámpa teljes földöntésének lehető elhá­rítása végett az olajtartó csonkakúp-ala­kúra készül. A mellékelt rajzon: 1. ábra a lámpa oldalnézete, 2. ábra annak részben metszete, részben nézete nagyobb léptékben rajzolva, 3. ábra az olajtartónak vízszintes met­szete, 4. ábra a lámpa metszetét oly helyzet­ben tünteti föl, a milyet ez földöntésnél elfoglal. Az olajtartó lapos (al) fenékkel és la­pos (a2) födőlappal, valamint fölfelé bő­vülő kúpos (a) oldalfallal van ellátva, vagyis az olajtartónak csonkakúp alakja van. Az olajtartóban ennek fenéklapjához párhuzamosan egy átlyukgatott (b) válasz­fal van elrendezve, mely az átlyukgatott (bl) bélvezető csövet tartja és ez az olaj­tartó fölső részén kiáll és itt egy (b3) sapkával van körülvéve. A (b3) sapka egy­úttal a (d) égőnek fölvételére is szolgál, mely annak (b4) karimájára van csavarva. A (b) válaszfal az olajtartót két. egymás fölött lévő (c cl) kamrára osztja, melyek közül az alsó (c) kamra kizárólag az olaj­nak és a benne lévő tisztátlanságoknak, valamint az (e) bél végének fölvételére szolgál. Minthogy az (e) bél a kamrában szabadon mozoghat, ez a (d) égő fölcsava­rása alkalmával el nem csavarodhatok, a mi tudvalevőleg lényegesen meggátolja az

Next

/
Thumbnails
Contents