26856. lajstromszámú szabadalom • Szíjkapocs

Megjelent I90Ü. évi márczius lió 3i-éu. MAGY. gg| KIR. SZABADALMI JSST HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 26856. szám. V/e/1. OSZTÁLY. Szíj kapocs. DORN JÓZSEF URADALMI FŐGÉPÉSZ GYULAVÁRIN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 szeptember hó 13-ika. A jelen találmány tárgya egy rendkívül egyszerű szíjkapocs, mely a szíjaknak lyu­kasztását fölöslegessé teszi; segélyével a szíjak összekapcsolása igen gyors és egy­szerű s mégis megbízható módon eszközöl­hető. A mellékelt rajz 1. ábrája két összekapcsolt szíjvégnek fölülnézete, a 2. ábra az 1. ábrának részben metszete, részben oldalnézete. A találmánybeli szíjkapocs az (1) és (2) oldalvezetékeket összekötő (3, 4 és 5) szá­rakból áll, melyeknek egymással szembe­néző élei (6) fogakkal bírnak. Az összekap­csolandó szíjvégek közül az (a) szíjvéget a (3) és (4) szárak között, a (b) szíjvéget a (4) és (5) szárak között egymással ellenkező értelemben toljuk be a szíjkapocsba. s azo­kat egymás fölött, illetőleg alatt a másik két-két szár között kihúzzuk. A szíjvégeket széjjelhúzva a kapcsolat készen van. a (6) fogak a szíjakba bevágódnak és a szíjaknak szétkapcsolását lehetetlenné teszik. A (3, 4 és 5) szárak nincsenek egészen egy síkban, hanem lefelé kissé domború fölületet alkotnak, oly czélból, hogy a szá­rak fogai a szíjakkal ne zárjanak be igen hegyes szögeket; minél nagyobb ugyanis ezen szög, a szárak fogai annál inkább belevágódnak a szíjakba és a kapcsolat an­nál biztosabb. SZABADALMI IGÉNY. Szíjkapocs, jellemezve az (1 2) oldalvezeté­keket összekötő s lefelé kissé domború fölületen elhelyezett (3 4) száraknak (6) fogai által, melyek a szárak között egy­mással ellenkező értelemben átfűzött szíjvégekbe belevágódva, ezeknek lyu­kasztás nélküli biztos összekapcsolását létesítik. (1 rajzlap melléklettel.") PAuAa HÉ8ZVÍN>TÁnSA8AC NYOMDÁJA SUOA G6T6N

Next

/
Thumbnails
Contents