26728. lajstromszámú szabadalom • Eljárás mindenféle fonalaknak és szöveteknek fémszerű, ill. fémszerűen fénylő bevonattal való ellátására

Megjelent J9G3. évi márczius lió 13-áu. MACTY SZAIi M3ALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 2672R. szám. XI V/e. OSZTÁLY­Eljárás mindenféle fonalaknak és szöveteknek fémszerű, illetve fémszerüen fénylő bevonattal való ellátására. DR LEUSCHER ERNŐ VEGYÉSZ ÉS LEUSCHER VILMOS GYÁROS TEUTSCHENTHALBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 augusztus hó 25-ike. A szövőiparban használatos fémfonalakat eddig úgy állítjuk elő, hogy gyapotból vagy más anyagból magfonalat fémmel spirál­szerűen körültekercselünk. Ezen fémfonalak azonban nem felelnek meg azon követel­ményeknek, melyeket használható, szövészet és hímzéshez alkalmas fonal iránt fölállí­tanunk kell. Jelen találmány tárgyát eljárás képezi fém-, illetve fémfényű bevonattal ellátott fonalak vagy szövetek előállítására, mely eljárás lényegében azáltal van jellemezve, hogy a kezelendő anyagot alkalmas bronce­vagy nem oldott festékporral impregnáljuk, mimellett a bronce- vagy festéknek a rost anyaggal való benső összekötése czéljából az impregnáló fürdőbe ragaszanyag, mint agar-agar, vizhólyag, gelatine, enyv, kaucsuk, guttapercha, gyanta, bármilyen kolloidalis anyag vagy hasonló adagoltatik. Növény­nyálka, mint a bassorin, valamint az albu­minoidok is jól alkalmazhatók ezen czélra. Az eljárás foganatosítása részleteiben főleg a kész termék későbbi alkalmazásától függ. Néha eh 0 ándő a kezelendő anyagot kaucsuknak benzinben, tetrachlorszénben, aetherben, szénkénegben való hígított vagy telített oldatában vagy egy keverékben, mint pl. 92 rész szénkéneg, 8 rész absolut alko­hollal vagy valamely agar-agar, gelatine, enyv, keményítő vagy hasonló oldaton átve­zetni. Impregnáló folyadéknak bármily kol­loidalis anyag és azok oldószerei alkal­masak. A telített anyagot azután festék vagy bronce-poron áthúzzuk. A festékek közül fémszerüen fénylő bevonat előállítására különösen az azo- és azoxyanilinfestékek alkalmasak. A levegőn vagy alkalmas szárító készü­léken való szárítás után a festék vagy bronce a magfonalon, illetve szöveten igen erősen tapad. Hogy azonban a bevonatot külső befo­lyások ellen lehetőleg érzéktelenítsiik és azt különösen az anyag későbbi földolgozása alkalmával kíméljük, adott esetben az úgy mint előbbkezelt anyagot végül még czellu­loidnak aczetonban amylaczetattal való ol­datára vagy kollodiumoldaton át, mely oldatban esetleg még bronce- vagy festék­por van suspendálva. Végül az impregnáló folyadék gelatinos

Next

/
Thumbnails
Contents